Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Gynekologické nádory » Mladá pacientka s progredujúcim Ca ovaria

Mladá pacientka s progredujúcim Ca ovaria

10. 9. 2020
Prosím o názor ohledně možností dalšího postupu léčby u mladé pacientky r. nar 1992 s dg - Ca ovarii bilat 01/2015 Ca ovaria l sin - bordeline Ca 01/2015 - st.p. AXE l sin, omentectomia a APE 01/2015 12/2018 Ca ovarii l.dx - st.p. HYE, AXE l.dx, omentectomia a resekci recta et c. sigmoidei, sigmostomia - histolog. infiltratívne rostoucí low grade serózní adenoCa, v části mikropapil vzhledu - pT3cN1, št IIIC, v laváži MP maligní bb karcinomu Ovaria Genetické vyš. bylo negat Pooperačně dostala 6 cyklů CHT paklitaxel + CBDCA do 07/2019 PET / CT vyš. 10/2019 - hypermetabolický léze v MP a peřít. dutině - karcinomatoza při zákl. onemocnění, mesenter. a retroperit. LAP II linie CBDCA + paklitaxel 6 cyklů od 10/2019 do 02/2020 03/2020 dle CT progrese karcinomatozy peritonea, implantační mts přední břišní stěny v progresi velikosti i počtu III linie Hycamtin 03/2020 - 07/2020 CT 07/2020 progrese karcinomatozy peritonea, implantační mts přední břišní stěny v progresi velikosti i počtu Pac. je zatím v dobrém výkonnosti stavu, na jiná onemocnění se neléčí. Je vhodné pokračovat kombinací s platinovým preparátem? Děkuji
Sdílet

Reakce: 2

Platinový derivát si v léčbě jistě ještě místo najde, prodloužil bych platina free interval podáním lipozomálního doxorubicinu. Pokud je hlavní lokalizací problémů nemocné postižení peritonea, ev. ascites. , předvedl bych ji ke zvážení HIPEC , třeba VFN.

Podle popisu se jedná o platina resistentní onemocnění, takže já bych na efekt platiny ji příliš nesázela. Liposomální doxorubicin je ale určitě dobrá volba, možností je i gemcitabin. Pokud nemá pac. projevy neurotoxicity, uvažovala bych event. i o docetaxelu.

Další případy

Karcinom ovaria, indikace vysazení olaparibu u mPALB2

27. 2. 2024 05:05

Vážené kolegium, prosím o váš názor, zda byste již vysadili po 2,5 letech olaparib. Pac. s ca ovarii FIGO IV (meta LU v pravém prsu - histol. verif. a v pravé axile), metastáza ve stromatu děl. čípku, mutace v genu PALB2 (zvýšené riziko ca prsu a vaj...

32ročná pacientka s karcinómom endometria a sclerosis multiplex

22. 10. 2020 13:20

Prosím o váš názor na vhodnú adjuvantnú (pooperačnú) liečbu u 32-ročnej pacientky s novodiagnostikovaným endometroidným adenokarcinómom G3 endometria, štádium IIIC1, ktorá má cca 2 roky sclerosis multiplex s postihnutím okohybných svalov a poruchou...

raritní

Tumor ovaria

Dobrý den. 36-letá pacientka s granullosa cell tumor vaječníku pT1c1- pT2bpN0(0/8)M0 9/2019 gyn. vyš: ovarium vlevo 45mm - susp. endometrioza 11.10.2019 k zachování fertility na jiném pracovišti provedena cystectomie s perforací tumoru : granu...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.