Mladá pacientka s progredujúcim Ca ovaria

10. 9. 2020 15:44

Prosím o názor ohledně možností dalšího postupu léčby u mladé pacientky r. nar 1992 s dg - Ca ovarii bilat
01/2015 Ca ovaria l sin - bordeline Ca 01/2015 - st.p. AXE l sin, omentectomia a APE 01/2015
12/2018 Ca ovarii l.dx - st.p. HYE, AXE l.dx, omentectomia a resekci recta et c. sigmoidei, sigmostomia - histolog. infiltratívne rostoucí low grade serózní adenoCa, v části mikropapil vzhledu - pT3cN1, št IIIC, v laváži MP maligní bb karcinomu Ovaria
Genetické vyš. bylo negat
Pooperačně dostala 6 cyklů CHT paklitaxel + CBDCA do 07/2019
PET / CT vyš. 10/2019 - hypermetabolický léze v MP a peřít. dutině - karcinomatoza při zákl. onemocnění, mesenter. a retroperit. LAP
II linie CBDCA + paklitaxel 6 cyklů od 10/2019 do 02/2020
03/2020 dle CT progrese karcinomatozy peritonea, implantační mts přední břišní stěny v progresi velikosti i počtu
III linie Hycamtin 03/2020 - 07/2020
CT 07/2020 progrese karcinomatozy peritonea, implantační mts přední břišní stěny v progresi velikosti i počtu
Pac. je zatím v dobrém výkonnosti stavu, na jiná onemocnění se neléčí. Je vhodné pokračovat kombinací s platinovým preparátem? Děkuji

Reakce: 2

Platinový derivát si v léčbě jistě ještě místo najde, prodloužil bych platina free interval podáním lipozomálního doxorubicinu. Pokud je hlavní lokalizací problémů nemocné postižení peritonea, ev. ascites. , předvedl bych ji ke zvážení HIPEC , třeba VFN.

Podle popisu se jedná o platina resistentní onemocnění, takže já bych na efekt platiny ji příliš nesázela. Liposomální doxorubicin je ale určitě dobrá volba, možností je i gemcitabin. Pokud nemá pac. projevy neurotoxicity, uvažovala bych event. i o docetaxelu.