Možnost léčby ca ledviny po progresi na 3.linii

20. 12. 2017 11:53

Prosím o konzultaci pacienta - nyní 53 let, 2013 - diagnostikován karcinom pravé ledviny,
indikován k nefrektomii vpravo 10/2013, biopticky konvenční renální karcinom G2, pT 1b N0 M0 .
9/014 meta ložiska na pleuře oboustranně , biopticky potvrzena generalizace konvenčního renálního ca.
Indikována léčba v KOC , od 11/014- 7/016 Sutent , následně pro progresi /progrese meta pleury vlevo, lymfadenopatie v mediastinu a L hilu, nově nodularita P nadledvin/ 2.linie Inlyta 7/016 - 2/2017 .
2/2017 progrese vel. meta pleury vlevo, bez lymfadenopatie , stac ložisko P nadledviny.
3/2017 - 12/2017 Afinitor
CT 11/2017 - progrese metastatického postižení pleury vlevo a fluidothoraxu vlevo, nově metastatické postižení pleury a drobný fluidothorax i vpravo, metastatické postižení mediastinálních a retroperitoneálních LU.

BT léčba v KOC ukončena, předán zpět na spádové onkologické pracoviště.
Pacient nyní PS 1 , z obtíží jen občasný suchý dráždivý kašel, váhově nyní stabilní, v anamnéze z interních nemocí hypertenze, t.č. bez medikace normotenzní.

Pacient by chtěl pokračovat v léčbě,
je možnost nějaké léčby např. v rámci studie v této fázi onemocnění po progresi na 3.linii ???

Moc děkuji.


Reakce: 3

Pro tuto situaci by byla možná jedině studie fáze I, o žádné nevím, seznam studií otevřených v ČR je dostupný na www.sukl.cz. Standardně nebo lehce "off label" je možné podat interferon alfa v monoterapii, nebo chemoterapii - volíme režim gemcitabine 1000 mg/m2 d 1,8,15 a capecitabine 1660 mg/m2 ve dvou denních dávkách den 1-21, interval 28 dní.

Pacient je adept pro klinickou studii, záleží na kritériích konkrétní studie, na fázi studie nezáleží. V MOU je otevřená klinická studie II. fáze pro pacienty s vyčerpanou léčbou (číslo protokolu: CNIR178X2201), kam lze zařazovat také pacienty s renálním karcinomem. Podmínkou je možnost biopsie tumoru při vstupu a souhlas s další biopsií během léčby. Kontakt na koordinátorku studie Mgr. Holešovskou: 543136223, e-mail: holesovska@mou.cz, hlavním řešitelem v MOU je MUDr. Peter Grell, Ph.D. Záleží na dojezdové vzdálenosti do Brna, asi nemá smysl jezdit přes půl republiky.

Mimo zdravotní pojištění by jistě šlo uvažovat o podání nivolumabu. Pokud je to zjevně mimo ekonomické možnosti pacienta, tak bych ho touto informací nezatěžoval.

Interferon alfa je také možná varianta.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 20. 12. 2017 16:57

Možností by mohla být imunoterapie, pokud bude možné jej zařadit do klinické studie.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 22. 12. 2017 17:03