Myxopapilárny ependymóm sakrálnej oblasti- MTS ad pulmo

3. 5. 2021 10:55

Pacientka nar. 1983, OA: V r. 1993: st.p. resekcii gliového tumoru mozgu (obl. chiazmy)+ adjuv. ERT, so zavedením shuntu pre 3- komorový hydrocefalus, postoperačný panhypopituitarizmus. St.p. cholecystektómii 1/2016, Nefrolithiaza l.sin.

Terajšie ochorenie:
- r. 2014 Dg. myxopapilárny ependymom v obl. krížovej kosti a kostrče- po resekcii a adjuv. lokálnej rádioterapii na lôžko tumoru
- r. 2015 recidíva: MTS do LU v ľavej inguine (histologicky potvrdené MTS myxopapilárneho ependymómu)- po extirpácii + adjuv. rádioterapii na oblasť ľavej inguíny.
- V rámci dispenzárnych kontrol 02/2021 nález 2 susp. ložísk v dolnom laloku pľúc vľavo, doplnené CT/PET s potvrdenými 2 viabilnými ložiskami v dolnom laloku ľavých pľúc (veľkosť ložísk 35mm a 10mm).
- V 03/2021 realizovaná VATS l.sin. a atypická resekcia oboch ložísk, histologicky potvrdené MTS známeho myxopapilárneho karcinómu, resekčné hranice negatívne.
(materiál z resekcie MTS v pľúcach aj z primárneho tumoru v oblasti krížovej kosti bol vyšetrený v Ústave patologickej anatómie- referenčné centrum, kde patológ potvrdil, že sa jedná o rovnaký histopatologický typ nádoru)

Prosím o radu, aký by ste zvolili ďalší postup? Len observácia? systémová CHT áno/ nie (ak áno, akú?).
Vopred ďakujem za radu.

Reakce: 2

Vzhledem k radikálnímu chirurgickému výkonu bych doporučil jen sledování.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 3. 5. 2021 12:57

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ďakujem za názor.

Tazatel byl s doporučeními spokojen