Neobvyklý tumor mozku - došlé 2. čtení

27. 9. 2016 10:09
raritní

je doplnění 2. čtení u minulého případu :
52 letá pacientka přijata akutně na neurologii pro objemnou cystickou expanzi vlevo frontálně, klinicky před operací organický psychosyndrom, expresivní fatická porucha, lehká pravostranná hemiparéza,po zaléčení antiedematozní terapií přeložena na neurochirugické oddělení Praha Homolka.
Nyní po radikální operaci, hstologicky HG neuroendokrinní tumor, v dif dg prim. tumor mozku nebo metastaza ? - odesláno na 2. čtení do Bonnu.
Pooperačně fatická porucha odezněla , bez zn. organického psychosydromu, MR bez rezidua, PET/CT bez patologie.
Vzhledem k výsledku PET/CT se jedná nejspíše o primární tumor,
Odeslána k zajištění komplexní onkologické terapie do spádu.

Kompl. odběry, markery, stolice na OK negativní
2. čtení z Bonnu - nediferencovaný neuroepiteliální tumor, podezření na anaplastický ependymom
Pacientka je indikována k radioterapii

Velice děkuji za minulé názory.

Reakce: 4

Pacientku bych také indikovala k radioterapii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 27. 9. 2016 12:16

Radioterapie na oblast lůžka tumoru s 1-2 cm lemem do 54 - 60 Gy + event. zvážení RT na oblast kraniospinální osy do 30-36 Gy (v případě pozitivní cytologie mozkomíšního moku).

V případě radikálně resekovaného anaplastického ependymomu bych doporučil pooperační radioterapii.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 29. 9. 2016 11:34

Domnívám se, že při potvrzení primárního mozkového nádoru by léčebnou strategii měl navrhnout neuroonkologický tým v místě, kde byla provedena operace, předpokládám resp. vím, že Nemocnice Na Homolce takový tým má, a indikace pooperační léčby by měla být v souladu s evidence based standardy.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za pomoc, samotnou mě udivilo, že pacientku neposlali se závěrem z týmu...
Vzhledem k histologii doplňujeme ještě MR páteřního kanálu a cytologické vyšetření likvoru. RT bude v Pardubicích.

Tazatel byl s doporučeními spokojen