Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory mozku a CNS » Neobvyklý tumor mozku - došlé 2. čtení

Neobvyklý tumor mozku - došlé 2. čtení

27. 9. 2016
raritní
je doplnění 2. čtení u minulého případu : 52 letá pacientka přijata akutně na neurologii pro objemnou cystickou expanzi vlevo frontálně, klinicky před operací organický psychosyndrom, expresivní fatická porucha, lehká pravostranná hemiparéza,po zaléčení antiedematozní terapií přeložena na neurochirugické oddělení Praha Homolka. Nyní po radikální operaci, hstologicky HG neuroendokrinní tumor, v dif dg prim. tumor mozku nebo metastaza ? - odesláno na 2. čtení do Bonnu. Pooperačně fatická porucha odezněla , bez zn. organického psychosydromu, MR bez rezidua, PET/CT bez patologie. Vzhledem k výsledku PET/CT se jedná nejspíše o primární tumor, Odeslána k zajištění komplexní onkologické terapie do spádu. Kompl. odběry, markery, stolice na OK negativní 2. čtení z Bonnu - nediferencovaný neuroepiteliální tumor, podezření na anaplastický ependymom Pacientka je indikována k radioterapii Velice děkuji za minulé názory.
Sdílet

Reakce kolegia: 5

Pacientku bych také indikovala k radioterapii

Domnívám se, že při potvrzení primárního mozkového nádoru by léčebnou strategii měl navrhnout neuroonkologický tým v místě, kde byla provedena operace, předpokládám resp. vím, že Nemocnice Na Homolce takový tým má, a indikace pooperační léčby by měla být v souladu s evidence based standardy.

V případě radikálně resekovaného anaplastického ependymomu bych doporučil pooperační radioterapii.

Radioterapie na oblast lůžka tumoru s 1-2 cm lemem do 54 - 60 Gy + event. zvážení RT na oblast kraniospinální osy do 30-36 Gy (v případě pozitivní cytologie mozkomíšního moku).

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za pomoc, samotnou mě udivilo, že pacientku neposlali se závěrem z týmu...
Vzhledem k histologii doplňujeme ještě MR páteřního kanálu a cytologické vyšetření likvoru. RT bude v Pardubicích.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Myxopapilárny ependymóm sakrálnej oblasti- MTS ad pulmo

3. 5. 2021 11:05

Pacientka nar. 1983, OA: V r. 1993: st.p. resekcii gliového tumoru mozgu (obl. chiazmy)+ adjuv. ERT, so zavedením shuntu pre 3- komorový hydrocefalus, postoperačný panhypopituitarizmus. St.p. cholecystektómii 1/2016, Nefrolithiaza l.sin. Terajšie...

Inoper. recidiva glioblastomu mozku u 33 letého pacienta

7. 4. 2020 17:40

Pacient 33 let, bez komorbidit, ing chemie, ve výrobě léků, 2 velmi malé děti, nyní již ID poslední medikace : Vimpat 100 1-0-2, Keppra 500 1-1-1, Fortecortin 4 1-1-0, Omeprazol 20 1-0-0, Kalium chloratum 500 mg tbl. 1-0-0 1/19 po radikálním o...

Volba CHT režimu v 2.linii léčby gliosarkomu

17. 1. 2020 16:18

Pacient 60 let s onko dg. Gliosarkom mozku PO vpravo. St.p. - makroskopicky radikální mikrochirurgická extirpace 31.1.19 Histol. ložiskově nekrotický bifázicky utvářený gliosarkom. WHO G IV. Postoper. NMR 1.2.19 bez jasného residua. Stav po CH...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.