Inoper. recidiva glioblastomu mozku u 33 letého pacienta

7. 4. 2020 17:15

Pacient 33 let, bez komorbidit, ing chemie, ve výrobě léků, 2 velmi malé děti, nyní již ID
poslední medikace : Vimpat 100 1-0-2, Keppra 500 1-1-1, Fortecortin 4 1-1-0, Omeprazol 20 1-0-0, Kalium chloratum 500 mg tbl. 1-0-0
1/19 po radikálním odstranění glioblastomu multif. G4 vlevo frontálně parasagitálně
Ki 67 20-25% S100, GFA/ MAP2c pozitivní ATRX bez mutace, IDH1 neg, p53+ 40-50%
2-4/19 radioterapie 59,4Gy + Temozolomid, pokračováno adjuavntně v Temozolomidu + TTF protokol do 1+/19, kdy inoperabilní progrese.
11/19 - 3/20 Lomustin 3 serie
3/20 Progrese tumoru FP vlevo s propagací kalozním tělesem doprava

3/20 hosp.na neurologii pro narušení kognitivních funkcí, lehkou P hemiparesu a epi paroxysmy, podány antiedematozní infuze, upravena antikonvulzovní terapie
následně pneumonie vlevo, přeléčen ATB

V současné době potíže hlavně s hybností, mírný organcký psychosyndrom, pravostraná symptomatologie, doma 2 fr hole, na ven vozík. Epi záchvat od úpravy medikace neměl, PS 2

Jak nejlépe postupovat u toho pacienta ?
Má smysl zkusit další linii léčby - případně jakou?

Děkuji.

Reakce: 4

Možnosti jsou velmi omezené a návrat k temozolomidu byť kontinuálně nebo v jiném alternativním režimu rovněž neslibuje větší naději na úspěch. Bohužel vzhledem k celkovému stavu bych spíše volil symptomatický postup, na výsledky testování dalších faktorů-EGFR nebo většího panelu NGS a čekání na schválení úhrady z tohoto event. možné experimentální léčby bych vůbec nespoléhal.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 7. 4. 2020 21:59

Za současných podmínek registrace a úhrady nadějných preparátů musím konstatovat vyčerpání léčebných možností.

Bohužel, současné možnosti léčby jsou vyčerpány. Od další linie paliativní chemoterapie nelze očekávat významný efekt. Vzhledem k celkovému stavu pacienta bych doporučil symptomatický přístup.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 8. 4. 2020 08:01

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Pána i jeho manželku jsem pravdivě informovala o vývoji nemoci a prognóze. Oba si přáli zkusit ještě znovu Temozolomid. Vkládají do něj poslední naději. Domluvili jsme se na redukovaných dávkách. Pracujeme s nimi i ve spolupráci s psychologem a sociálním pracovníkem. Prognózu si oba plně uvědomují.

Tazatel byl s doporučeními spokojen