Volba CHT režimu v 2.linii léčby gliosarkomu

17. 1. 2020 14:15

Pacient 60 let s onko dg. Gliosarkom mozku PO vpravo.
St.p. - makroskopicky radikální mikrochirurgická extirpace 31.1.19
Histol. ložiskově nekrotický bifázicky utvářený gliosarkom. WHO G IV.
Postoper. NMR 1.2.19 bez jasného residua.
Stav po CHRT - adjuvantní chemoradioterapie s TMZ 1.3.019 - 30.4.019
Kontrolní přešetření MR 5/19, PET mozku 6/19 bez recidivy
Stav po adjuvantní chemoterapii Temozolomid od 31.5.019 -23.10.19 6 serií
Od 3. serie navýšen Temozolomid na 200 mg /m2

11/19 MR progrese recidivy GBM O sin
stav po makroskopicky radikální extirpace recidivy z původ. osteopl. kraniotomie zprava - histol. reciidva gliosarkomu M 9442/3 WHO G IV ,16.12.019
17.12.019 NMR bez jasného rezidua tumoru
3.1.020 Multioborový neuroonkologický seminář - dop. časné zahájení chemoterapie 2.linie

U pacienta indikován CEENU - lomustine, bohužel lék má ukončenou registraci k 31 .12 .2019
Prosím o vaši konzultaci a radu - jakou dostupnou CHT 2.linie zvolit,
Pacient je interně zdráv, PS 1, v medikaci nyní Fortecortin, Epilan D, Ortanol

Moc děkuji.

Reakce: 2

Je potřeba kontaktovat nemocniční lékárnu, zda je schopna CEENU zajistit. Pokud ano, tak se musí podat žádost k reviznímu lékaři příslušné pojištovny a pravděpodobně i oznámit podání neregistrovaného přípravku na SUKL.
Pokud lékárna není schopna CEENU zajistit, tak je situace složitější, není definován jiný standardní režim, U nás budeme v těchto případech podávat režim s karboplatinou (např. CBDCA/etoposid).

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 18. 1. 2020 13:29

Obávám se, že veškerá snaha se s úspěchem nepotká. Reozáření mnoho nevyřeší, odpověď na jakoukoliv CHT bude mizivá a studii se zřejmě nikde najít nepodaří. Pokud to je možné, je nutno ložisko odstranit, což bylo provedeno a mělo by být základem i do budoucna, proto bych nyní využil negativního nálezu na MR a žádnou další léčbu bych t.č. neindikoval

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 20. 1. 2020 10:52