Pacient narozený 1960 v léčbě pro metastatický kolorektální karcinom

30. 9. 2019 13:43

Vyšetřován pro zažívací potíže a na základě výsledků byla 20.11.2017 provedena segmentální resekci aborálního transverza pro AdenoCA, wt RAS, wt BRAF, MSS v akutní indikaci subileosní stav. Dle předoperačního CT vyšetření meta jater s postiženým celým pravým lalokem jater a s přesahem do S2/3, což potvrdil i perioperační nález.
Následně zahájena chemoterapie v kombinaci s EGFR inhibitorem s efektem výrazné regrese nálezu. Pacient dle CT s parciální regresí při každém přešetření. Pacient po 6 měsících léčby dosahuje maximální regrese nádoru na původních 30% velikosti, dle opakovaných přešetřeních bez známek nových metastáz dle CT vyšetření.
Pacient prezentován na mezioborové indikační komisi se závěrem: ložisko zazdívá dx. větev porty za bifurkací,intrahepatáně je VCI v úseku cca 40mm stlačená a parciálně zavzata do okraje léze, subhepatálně je normální rozvinutá.Po případné resekci zůstává S2+3+1 maximálně, dle volumetrie dostačujícínicméně oblast DDŽ v oblasti infiltrace riziková z R1 resekce.
Dotaz jak postupovat dále?
Pacient ve výborném celkovém stavu, asymptomatický, kvalita života 100%, po celou dobu chodí do zaměstnání.
Současně je motivován k další terapii, akceptoval by i operační revizi s rizikem R1 resekce.
Děkuji

Reakce: 2

Postup je zcela adekvátní, stav je opakovaně posuzován v multioborovém týmu. Mělo by být jasné, zda se při další případné regresi metastáz zmenší rozsah zvažované jaterní resekce. Pokud ano, tak by mělo smysl pokračovat zavedené v léčbě ještě několika cykly a resekovat následně. Pokud ne, tak je na domluvě s pacientem, zda podstoupí rozsáhlý výkon nyní s nejistou radikalitou.
Pokud by byl zákrok příliš nejistý a rizikový, tak by byl záměr léčby čistě paliativní a bylo by vhodné uvažovat o nějaké formě udržovací protinádorové léčby.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 3. 10. 2019 08:23

Podle záznamu lze předpokládat, že další regrese již ani pokračováním v dosavadní léčbě nebude dosaženo. Mohlo by k ní možná dojít využitím TACE nebo TARE, což by posoudil chirurg společně s radiodiagnostikem. Jinak bych se přiklonil k maximální možné a bezpečné resekci s pokračováním v systémové terapii, spíše kurativní, než v tomto případě adjuvantní. Změna režimu až v případě progrese.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 3. 10. 2019 22:18