Pacient s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty vysokého rizika

7. 5. 2020 06:42

54 lety nemocný, léčený pro DM melitus I typu, celiakii, hypertenzi
FA: INZ, nárazově kortikoidy pro celiakii, Prestarium,
ECOG PS 1

nyní nově dg. ca prostaty, histologicky z biopsie acinární adeno ca GS 5+5, z obou laloků
pT1c (cT3) N1 M1 – mnohočetné kostní metastázy dle scintigrafie v Th, LS, C páteři, humeru l sin, uzlinové metastázy v mediastinu, obou nadklíčcích, metastázy plicní (2 ložiska vpravo, 3 ložiska vlevo v plicním parenchymu)
Vstupní hodnota PSA 15,3 ng/ml

subj: občasná bolest v oblasti hrudní páteře, z analgetické medikace tramadol ret 1,0,1 s velmi dobrým efektem

Vzhledem ke klinicky výbornému stavu , nově dg. metastatickému hormonálně senzitivnímu karcinomu prostaty vysokého rizika ( splňuje kritéria GS i rozsahu diseminace).

Prosím o konzultaci v rozhodovacím procesu, zejména s ohledem na interkurence a přidruženou medikaci, zda podat docetaxel v kombinaci s ADT nebo abirateron s prednisonem + ADT nebo pouze ADT v monoterapii?

Děkuji.

Reakce: 3

Nehrozí viscerální krize, takže bych před kombinací ADT s CHT upřednostnil zmiňovanou kombinaci s abi a prednisonem. Tumor je velmi agresivní a diseminace rozsáhlá, než jej ponechat jen na ADT samostatné.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 11. 5. 2020 13:27

S ohledem na rozsah generalizace a charakteristiky tumoru, tedy jeho vysokou agresivitu a rizikovost, souhlasím s kolegou, tj. Zytiga + Prednison + ADT + Xgeva.

Souhlasím s tím, že samostatná ADT by pravděpodobně nebyla dostatečně účinná. Nicméně bych se spíše přiklonila k tomu použít docetaxel (+ADT + antiresorpční léčba) , právě proto, že je nádor tak agresivní a přitom je pacient zatím ve velmi dobré, stavu