Pacient so sarkomom ľavého predkolenia

16. 6. 2019 13:35
raritní

Ide o 54-ročného pacienta, v anamnéze bez závažných komorbidít, ktorý mal v 12/2013 verifikovaný
TU ľavého predkolenia, histol.- bifázický synoviálny sarkom grade 3- st.p. R1 resekcii, reoperovaný 03/2014- R0 resekcia. Histol.: bifázický synoviálny sarkom high grade.
st.p. 6c. adj. CHT HD IFO do 09/2014
st.p.adjuv. RT na lôžko tumoru + lem, TDc 60 Gy 10-11/2014
08/17 recidíva ochorenia- pľúca vpravo
10/2017- TU pľúc vľavo, st.p. transparietálnej biopsii pod CT 10/17 a 11/17- nevýťažná biopsia
st.p.torakotomii l.sin. s atypickou resekciou mts pľúc 03/2018, histol.: mts high grade sarkomu
st.p. CHT 6 c. IFO
03/2019 solit. mts v mozgu P l.sin., st.p. extirp.mts ložiska, dľa MR vyš. v.s. reziduum
st.p. paliat. RT na mozog a lôžko solit. mts, TD: 30 Gy + boost 3x3 Gy na lôžko do 05/2019
CT 06/2019- nové drobné nodulárne ložiská pľúc vľavo, fluidothorax l.dx., objemné ložiská v úrovni axill. čiary až ventr. časti 5. rebra vpravo extra aj intrathorakálne- vs. implantačné mts / v 04-novum/,
t.č. v progresii, CT mozgu- hyperdenzné ložisko vpravo P s hypodenzným lemom- vs zakrvácané ložisko s perifok. edémom- novum, st.p. op. kalvy vľavo P, t.č. s hypodenzným, cystickým ložiskom v mieste v minulosti popisovaného mts ložiska, bez zakrvácania.
Chcela by som požiadať o radu ohľadom ďalšieho terap. postupu u tohoto pacienta.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Reakce: 2

Rychlost progrese v posledních týdnech značí infaustní prognózu, bez ohledu na pokus o další paliativní léčbu. Jen v případě výborného celkového stavu bych zkusil monoterapii doxorubicinem, event. dacarbazin, při progresi v CNS není cílená léčba indikována. Není-li celkový stav natolik dobrý, zajistil bych jej pouze BSC.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 21. 6. 2019 10:44

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

áno, ďakujem za komentár, s postupom sa stotožňujem

Tazatel byl s doporučeními spokojen