Sarkom z biopsie tu pankreatu

29. 3. 2021 15:56

Dobrý den,
chtěla bych požádat o názor stran dalšího postupu u polymorb. pac. 70 let, PS 2 , vyšetřována pro bolesti v epigastriu, zažívací diskomfort, váhový úbytek cca 15-20kg/6M
dle CT susp. gener. tu pankreatu ,
v lab. mírná elevace ALP 3,75, GGT 2,55 bez hyperbilirubinemie, kreat 130 , ionty , KO, koagulace v normě.

pac. o paliat. CHT stála , proto přistoupeno k hist. verifikaci tu pankreatu - v.s. se jedná o sarkom

- přínos paliativní CHT ? příp. jakou volit?
Děkuji .

OA: DM 2. typu - intenz. inzul. režim, CHRI kombinované etiol. - diabetická nefropatie, chronická pyelonefritida, vaskulární nefroskleroza
Pyelolithiasis l. sin, zaveden ureterální stent , posl reinzerce stentu 11/2020
ICHS, stp. STEMI sp. stěny 3/2016 s pl. edémem OTI+ UPV, stp. PCI/DES 2x Rc + trombolýza, EF LK 45% dle echo 2/2017, recidiva sy stabilní námahové AP CCS III,10.2 reSKG bez progrese na ACD, RC dist. stent restenoza 50% 2/2017 - konzervativní postup, Mitrální insuficience na hranici významnosti sekundární.
CHOPN středního stupně se středně těžkým omezením vitální kapacity, v.s. v terénu kuřacké bronchitidy

dle CT Tumor těla a kaudy pankreatu dle CT - velikosti cca 62x46x37 mm s neostrým ohraničním vůči okolnímu tuku,
dorzálně s angioivazí do přilehlé a. lienalis, která je nepravidelně zúžená, v. lienalis, která je uzavřena (s přítomností četných koleterál perigasticky a ve slezinné hilu),
laterálně vpravo tumor zasahuje ke kmeni VMS, který obkružuje asi z 1/4, nezužuje.
Paraaortálně ve výši ledvin jsou četné kulovité suspektní LU vel. do 12 mm.
celkově nehomogenní struktura jater se suspektním meta postižením S5.

Biopsie z pankreatu: 2 proužky 6 a 6 mm. Mikroskopicky pozorujeme v jednom vzorku nekrotický materiál a mikrofragment žaludeční sliznice. Ve druhém vzorku drobný okrsek výrazně atypických elementů v myxoidním stromatu s vysokou proliferační aktivitou (Ki-67), imunihistochemicky patrná silná pozitivita ve vimentinu, negativita v CK20 a CK7. V cytokeratinu AE1/3 fokální slabá nespecifická pozitivita (celkově hodnoceno jako negativní).
Závěr: Biopsie z pankreatu s drobným okrskem výrazně atypických elementů v myxoidním stromatu s vysokou proliferační aktivitou , imunihistochemicky patrná silná pozitivita ve vimentinu, negativita v CK20 a CK7 a cytokeratinu AE1/3 - diferenciálně diagnosticky zvažujeme na 1. místě mezenchymální malignitu (sarkom) - vyšetření je limitováno minimem diagnostických struktur.
MKN-O-3: M800033, Dg: C259, Topog.: C259, T59000, pTX, pNX, pMX, RX

Reakce: 1

Nález bohužel stran léčby nemá dobré řešení - při závažných a četných vedl. dg. pokládám operaci za nemožnou, RT u generalizace nemá význam (maximálně se silně paliativním, analgetickým záměrem) a systémovou léčbu založenou na doxorubicinu bych rovněž pro kardiotoxicitu neidikoval, i další cytostatika budou spíše zatěžujícími, než přínosnými. Z uvedené biopsie nepůjde doplnit další dovyšetření tumoru stran např. PD-L1 nebo NTRK, ale pro uvedené komorbidity bych byl i k takto specifické léčbě velmi zdrženlivý. Jako opodstatněný a nejspíše jediný možný se bohužel tedy jeví symptomatický postup.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 29. 3. 2021 19:28