Po NCHT TNBC

6. 1. 2020 13:36
raritní

Pac. ročník 84 s ca mammae l.sin cT2cN1 TNBC v 6/2019 , po NCHT AC DD a Taxol 12x w, genetické vyš heterozygotní přítomnost patogenní varianty c.5101C genu FANCM, po ablaci l.sin a DA 10.12.19 ( histol.tu vel. 34x33x30mm, invaziní špatně diferencovaný (nediferencovaný ,high grade triple neg, ,metaplastický) karcinom prsní žlázy s mezenchymální diferenciací ( karcinosarkom) infiltrující solidními formacemi ve tkáni prsu s desmoplasií lehkého stupně a minimální reaktivní celulizací nádorového stromatu (TIL neg.) bez známek lymfangioinvaze, s perineurálním šířením nádoru ,bez intraduktální komponenty, resekční okraje neg, 1 SLN s reziduální mikrometa karcinomi, bez známek projizvení uzliny,uzlina je extrakapsulárně označení černým pigmentem, 8LU neg ,M8575/3,Chevallier 4,mandard 5, minimální regrese nádoru, ypT2ypN1mi (mi/9) Imunohistochemie: Ki 67-80% ER neg, PR neg, Her 2 neg, p63 neg CK AE1/AE3 DAKO poz.slabě neúplně, Vimentin poz.difuzně silně, cytokeratin 5/6 neg ,p53 poz 90% jader slabě až středně ,EGFR neg, CD56 neg,
meta: Ki 67-85% ER neg PR neg, her 2 neg )
ypT2ypN1(1mi/9),R0V0 s perineurálním šířením
Jaký následující postup by jste doporučili? RT a capecitabin adjuvantně?
Děkuji.

Reakce: 3

Pacientka má špatnou prognózu, jedná se o chemorezistentní nádor s minimální regresí po NACHT. Pokud bychom se chtěli dodržet " evidence based" léčbu, tak by pacientce měla být nabídnuta adjuvantní chemoterapie capecitabinem a RT na oblast prsu.
Já bych se ale zcela zatím " non evidence based" vzhledem k věku a charakteru nádoru klonila spíš k podání 4 cyklů CBDCA/gemzar vzhledem k charakteru nádoru (studie probíhají)

Souhlasím s paní primářkou, jedná se o chemorezistentní nádor. Taky bych raději pokračovala platinovým režimem a nemocnou ozářila. Prognóza není dobrá.

Mladá nemocná s velmi agresivním, chemoresistentním tumorem, volila bych též adjuvantně platinový derivát + gemcitabin a následně radioterapii na oblast jak stěny hrudní, tak svodné lymfatické oblasti.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji pacientce jsme navrhli CBDCA a gemcitabin a souhlasí.

Tazatel byl s doporučeními spokojen