Pseudoadjuvance ??

29. 7. 2020 11:48

Dobrý den všem,potřeboval bych poradit ohledně pac. 72 let - kolorektální ca (v minulosti ještě ca prostaty) .
primárně generalizovaný do jater , st.p.pr. hemikolektomii, následně -
dle doporučení hepat. poradny podáno V. cyklů FOLFOX4 - s progresí na
játrech, nyní po neanatomické resekci. (viz níže.)

Dotaz - podat nějakou pseudoadjuvanci ??? Jakou ? (irinotecan nemá data, na eloxatinu a 5FU to vyrostlo).

Díky a hezký den všem

Podrobnosti - C18.0 Obturující adenokarcinom céka, meta v l.
laloku jater, st.p. pravostranné hemikolektomii (2/2020, KV), st.p. V.
sériích chemoth. FOLFOX4 s progresí, st.p. lymfadenektomii HD ligamenta,
resekci jaterních meta (
C18.2 Intramukosní adenoca colon ascensens
TNM: cékum: pT3, pN2b, M1a (játra), G2, L1, R0, st. IVA
colon ascendens: pTis
Histologie: 3/2020 -
Závěr:
A: Terminální ileum bez malignity.
B:Apendix bez malignity.
C: Adenokarcinom G2, pT3, pN2b, pMx, spolu s intramukozním
adenokarcinomem v terénu tubulovilozního adenomu a tubulovilozním
adeneomem, viz text.
D: Omentum bez nádorových změn.
E: Dvacettři lymfatické uzliny, osm s metastázami adenokarcinomu.
F: Tenké střevo bez nádorových změn.
7/20 - uzliny z ligamneta HD - prakticky v celém rozsahu infiltrované
rozsháhle nekrotickými metastázami středně diferencovaného
aadenokarcinomu odpovídající kolorektálnímu origu
játra - metastázy adenokarcinomu nedosahující do resekčního okraje

Anamnesticky - C61. Ca prostaty (TNM: pT3b, pNx pOn1, pLO, pVO, pR1),
st.p. RAPE, st.p. RT (RTO, Cheb) v r.2016, disp. urolog MUDr. Starý,
dostupné poslední PSA v 11/2019 0,004

Dosavadní léčba:
02.03.2020, KV - Operace: Tentamen LSK, conversio, hemicolectomia l.
dx., resectio ansae int. tenuis - ilei termin.,
ileotransversoanastomosis laterolater. isoperistaltica, Easyflow drén
od 26.3.2020, RTO Cheb - V. cyklů neoadjuvantní chemoterapie FOLFOX 4 s
progresí
7/20 - neanatomická resekce jater + LU v oblasti lig. HD.

Léčebná rozvaha: Dle doporučení jaterní poradny FN Plzeň st.p.
neoadjuvantní CHT (5 cyklů), poté kontrolní CT jater kde progrese
onemocnění - doplněn chir. výkon.

Reakce: 3

Vzhledem k to, že nádor vypadá jako chemorezistentní (progrese na FOLFOX) - st.p. neoadjuvantní CHT (5 cyklů), poté kontrolní CT jater kde progrese onemocnění - doplněn chir. výkon., bych další adjuvanci neindikoval. Pacienta bych sledoval a v případě relapsu léčil CHT/cílená (dodělat RAS,BRAF a MSI status.)

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 2. 8. 2020 13:44

Souhlasím s názorem doc. Kisse. Adjuvantní léčba vhodná není, pacienta bych dále sledoval.

Irinotecan užít nelze, oxaliplatina byla bez efektu, ale přesto bych podal 2-3 měsíce deGramonta či alespoň Xelodu, i když FUFA bylo součástí původně nejsp. neúčinné kombinace, ale na druhou stranu k objevení se dalšího ložiska nedošlo. Doplnění histologie je na místě pro očekávanou volbu léčby relapsu.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 2. 8. 2020 17:09