Radioterapie CNS ano či ne

24. 10. 2017 12:20

Dobrý den,
velmi Vás prosím o poradu stran 82-letá pacienta ve výborné kondici, v anamneze opakované embolie v poúrazových či pooperačních obdobích, hypertenze, jinak bez komorbidit .
Pán je po amputaci recta sec Miles 9/2011 pro adenoca, podstoupil NA radioterapii ypT3ypN0(0/8LU)M0 , následně sledován. Solitární meta ošetřena dolní lobectomií l.sin. 9/2015, bez adjuvantní terapie. Další relaps onemocnění v podobě solitární mozkové meta,
st.p. resekci meta temporálně l.sin. 26/5/2017. Následně zajištěn adjuvantně capecitabinem, ale již za 3 měs na kontrolní MR mozku opět solitární ložisko, opět podstoupil počátkem října 2017 neurochirurgický výkon, z něhož se nyní úspěšně zotavuje.
CT hrudníku a břicha v srpnu 2017 zcela bez ložisek, TM negativní

Prosím Vás o poradu - indikovali byste adjuvantní radioterapii CNS ? A indikovali byste nějakou systémovou "adjuvanci" ?
Mnohokrát děkuji za radu!

Reakce: 2

Předpokládám, že se jedná o verifikované meta recta. CNS bych vzhledem k opakovaným recidivám určitě ozářila a to celou mozkovnu paliativní dávkou 10x3 Gy. Je to šetrnější, než opakované neurochirurgické výkony u pána tohoto věku. Systémovou léčbu bych t.č. nepoužila zejména s ohledem na spornou prostupnost hematoencephalickou bariérou.

Benefit z chemoterapie u mozkových meta kolorektálního ca není znám, pokud nejsou meta v dalších lokalizacích (viz negat.CT nález), tuto léčbu bych nezvažoval. Po další provedené resekci mozkové meta bych ale rovněž spíše vyčkal - v případě objevení se dalších projevů onemocnění bych RT ponechal až na toto období.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 29. 10. 2017 10:34