Rychle progredující postižení axily

30. 3. 2020 08:59

Dobrý den,
prosím o radu v sekvenci léčby u mladé pacientky (ročník 82), u které bylo vstupně zachyceno postižení levé axily. Staging neprokázal žádnou jinou patologii, vyjma paketu v axile. Pacientku jsme delegovali na chirurgické pracoviště, kde provedli exenteraci axily s nálezem LU postiženích špatně diferencovaným invazivní duktální karcinom - G3 ER+ PR- Ki67 85%.
Po exenteraci jsme provedli restaging PET/CT - s nálezem dalších metabolicky aktivních LU v levé axile s blízkým vztahem k vasa subclavia. Jiná metabolicky aktivní ložiska, včetně event. primárního tumoru zachycena nebyla.
Návrh dalšího postupu - CHT k zabránění subklinické diseminace a následně RT zbytkového onemocnění v axile?
Prosím o kritiku navrhovaného postupu, event. jinou sekvenci léčby? Děkuji velice

Reakce: 3

Pacientka byla indikovaná k primární systémové léčbě s neoadjuvatním záměrem, protože operace problém nevyřešila a naopak systémovou terapii, která je pro ni z hlediska ochrany před diseminací kruciální, oddálila. Pokud nemocná v rámci stagingu absolvovala také MRI prsu s cílem najít primární nádor a výsledek byl negativní, je reziduální nález v axille jedinou měřitelnou lézí a tak by měla podstoupit stejnou chemoterapii, kterou měla dostat před operací, nejspíše AC-T(D), s následnou reexenterací axilly (pokud bude reziduum operačně řešitelné) a navazující radioterapií a hormonoterapií v adjuvanci,

Souhlasím s výše uvedeným názorem, t.č. je vhodné zahájit další léčbu chemoterapií a následně se pokusit o radikalizaci výkonu v axile s následnou RT a HRT, event. pokud by nebyl nález radikálně operabilní a nebo naopak již nebyl detekovatelný, pak bez chirurgického zákroku jen RT a HRT.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den a velmi děkuji za komentáře.

Tazatel byl s doporučeními spokojen