Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » SCLC - LD

SCLC - LD

24. 5. 2018
ONK-DG, MKN: C 349 Bronchogenní karcinom vpravo , v S10 subpluerálně vel. asi 27x25 mm s pravostrannou hilovou lymfadenopatií TPP - malobuněčný karcinom , ki 67 99% T 1 N1 M 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosím o konzultaci dalšího léčebného postupu : 78 - letý polymorbidní pacient ( stp. IM, 3x ACB 2005 , 2002 stp. CMP, úprava id integrum , VAS, polyartroza, HT ) sledovaný na TRN pro periferní ložiskový stín vpravo S3 zvolna progredující od r. 2007 u kouření a expozice uhelného a křemičitého prachu ( konzultován na vyšším pracovišti - pro vysoké riziko nebyl indikován k explorar. thorakotomii, dop. sledování, dle vývoje event. RT). CT 30.1./18 sled. ložisko v regresi , nově však ložisko v S10 vpravo s hilovou lymfadenopatií se susp. na BCA - provedena TP biopsie pod CT kontrolou, hist. malobuněčný karcinom, ki 67 99% . hodnoty plicní ventilace jsou v pásmu normy Staging bez průkazu generalizace . zahájena CHT - Etopozid + CBDCA, s ohledem na věk a vstupní trombocytopenii ( 105) 1. serie podána s redukcí o 15% . kontrolní KO s trombocytopenií 45 , nereagující na podání kortikoidů, prim. hematologické onem. neprokázáno , v.s. paraneoplastická etiologie . CHT ukončena . CT 5/018 ložisko v S3 vpravo v regresi, progrese kulovitého ložiska (susp. prim. TU, méně meta) v S10 vpravo ( z objemu 6,2 ml na 7,5 ml ) . a mírná progrese pravostranné hilové lymfadenopatie. Graficky neměnné intersticiální změny. i nadále bez průkazu generalizace. PS 1-2 , asymptomatický, bez krvácivých komplikací , bez další progrese trombocytopenie. Vhodnost RT ? zkušenosti s dalším podáním CHT při předpokládané trombocytopenii paraneoplas. etio?
Sdílet

Reakce: 3

Jak dlouho trvá trombocytopenie? Pokud přetrvává déle, než 3-4 týdny, další chemoterapii bych nepodávala. Jakou dostal dávku karboplatiny a etsoposidu? Redukce 15% se týkala AUC6 a etoposidu 100mg/m2 nebo AUC 5 a/nebo etoposid 70-80mg/m2? Stále bych brala v potaz možnost prolongovaného útlumu kostní dřeně po 1. cyklu, i když na kontraindikaci pokračování v chemoterapii při přetrvávávní trombocytopenie to nic nemění. Pokud je vyloučena IPF, je radioterapie vhodná, v úvodu, píšete, že plicní funkce jsou v normě.

Pokud trvá trombopénie G3, další chemoterapii bych neindikovala. Je vhodné vyšetření pneumologem s ohledem na popisované intersticiální změny (s dotazem, o jaký typ a jakou závažnost intersticiálního plicního procesu se jedná - IPF? plicní funkce včetně DLCO?). V případě IPF je riziko, že by radioterapie mohla být příčinou závažné exacerbace IPF. Pokud nebude mít pneumolog námitek, indikovala bych RT.

U 78 letého polymorbidního pacienta bych volil co nejjednodušší postup. Chemoterapie nyní vhodná není, pokud dojde postupně k restituci krevního obrazu, tak zůstane v rezervě s velmi opatrným dávkováním. Konzultoval bych radioterapeuta stran paliativního ozáření.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.