Výhoda adjuvance her2 poz. pac. v 80ti letech

20. 11. 2020 06:48
raritní

Pac. ročník 1941 s nově ca mammae l.dx. pT2pN1/1SLN s makro/1SLN) , Ki 67-50% ER poz. 100% PR neg, her 2 -2+
meta: Ki 67-30%,ER 100% PR poz. 2%,her 2 poz. 2+,odesláno na FISH - poz.
její sestra ca prsu kolem 65ti let věku
OA DM 2 typu na inzulínu 2 roky, chr selhání ledvin, diabetická nefropatie, anémie v péči hematologa , hypertenze od r.2014, parciální superficiáolní parotidektomie pro Warthinův tumor 2009, chr lymfocytární tyreoiditida v péči endokrinologa 7/20
Zvažována adjuvantní th. s trastuzumabem, pac. se ptá na benefit léčby v jejím věku verzus komplikace th.? Jak byste u pacientky postupovali nyní v době pandemie? nebo i bez ní? Plánujeme samozřejmě radioterapii a hormonoterapii. .

Reakce: 3

Zhoubný nádor je lokálně pokročilý a prognosticky nepříznivý, měla odstraněnou jen jednu axillární uzlinu v které byla maktometastáza, Pokud je nemocná alespoň PS 1 a má dobrou kardiální funkci zahájila bych léčbu trastuzumabem a inhibitorem aromatázy, vyhne se tak chemoterapii. Samotná hormonoterapie u ER2 + karcinomu prsu nebude nejspíš dostatečně účinná. Tuto variantu, která nemá oporu ve výsledcích klinických studií v adjuvanci, toleruje VZP, u ostatních pojišťoven by bylo asi nutné zažádat o paragraf 16. C . V případě, že má nemocná příbuzné, by asi bylo možné genetické vyšetření, i když její sestra měla nádor až po šedesátce.

Pokud se jedná o pacientku v dobrém celkovém stavu, s předpokladem dožití aspoň 5 let a dobrou kardiální funkcí doporučila bych u pacientky adjuvantní terapii trastuzumabem bez chemoterapie na kratší dobu podání 9 týdnů až 6 měsíců (podle klinických studií FIN-HER, Short-HER, SOLD, PHARE..) a hormonální léčbu a RT. Do dokumentace pacientky bych napsala zdůvodnění: že je pacientka s ohledem na věk a interkurence nevhodná k podání chemoterapie.

Spíše, než věkem, se je vhodné řídit celkovým stavem a komplikacemi souvisejícími s komorbiditami, kterých má dostatečně. Nejsou ale zmíněny problémy kardiovaskulární, proto bych podle toho, jak ve skutečnosti vypadá, podání trastuzumabu zkusil. Asi větší potíž by mohla mít z chemoterapie, proto souhlasím s jejím vynecháním a podáním jen AI. Ale zvažoval bych i zařazení RT přes vysoký věk nemocné podle stejných kritérií, tedy celkového stavu a očekávaného přežití.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 22. 11. 2020 17:03