Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Zvláštní typ tumoru plic

Zvláštní typ tumoru plic

18. 12. 2017
Pacientka - 53 let, v anamneze vrozená hypacusis, st.p. implantaci kochleárního implantátu, disp v psychiatrické ambulanci, svobodná, bezdětná. Dále stav po radikální excizi superficiálně se šířícího maligního melanomu kůže P hýždě v roce 2003, pT1b N0 M0. V 11/17 dg objemný tumor pravé plíce, cytologicky z BRSK adenokarcinom, pro výrazné bolesti pravého hemithoraxu, expektorace tmavého, krvavého hlenu, a počínající syndrom horní duté žíly byla nejdříve zaléčena konzervativně, následně přeložena k paliativní radioterapii nádoru 40Gy / 16 fr. Při radioterapii podány 3 dávky paklitaxel + carboplatina 1x týdně s dobrou tolerancí, ponechána antiedematozní terapie kortikoidy. Klinicky po léčbě výrazná regrese syndromu HDŽ , bolesti VAS 0, vysazena anodyna, úbytek váhy 7 kg. Dodatečně histologie z BRSK VFN Praha : v obou odběrech zejména v odběru č2 ( transbronchiální punkce 7) nacházíme maligní nádorový infiltrát neobvyklé morfologie složený z vřetenitých buněk místy s náznaky bifazického uspořádání imunohistochemický profil nádorového infiltrátu je však neúplně vyjádřený. V dif. dg přichází v úvahu vzhledem k anamneze na 1. místě metastaza maligního melanomu do LU s neobvyklou morfologií i s neúplně vyjádřeným imunofenotypem. na 2. místě nelze vyloučit přítomnost struktur malignant periferal nerve sheet tumoru (MPNST) Sarkom z folikulárně dendritických buněk je nepravděpodobný . Další postup dle klin, úvahy a zobraz. metod (pokud lze vzít v úvahu, že pacientka a její setra mají problémy se sluchem, je pravděpodobná dg neurofibromatoza 2. typu a maligního schwanomu)
Sdílet

Reakce: 2

Předpokládám, že z TBB (transbronchiální biopsie) uzliny 7 byly získány pouze malé vzorky. Je vhodné provést restaging onemocnění, ideálně pomocí PET/CT, i s ohledem na uváděný melanom. V případě přetrvávající pozitivní subkarinní uzliny bych se zkusila domluvit s chirurgem ohledně možnosti jejího odstranění (plus event. dalších mediastinálních uzlin). Předpokládám však, že mediastinoskopie bude v prozářeném terénu riziková. Pokud bude nález v regresi, klonila bych se k pokusu o další verifikaci kolizních nálezů až při doložené progresi.
Vzhledem k tomu, že je hluchota vrozená (je tomu ale skutečně tak?), je méně pravděpodobné, aby vznikla v důsledku neurinomu akustiku v rámci neurofibromatózy. Pokud by toto podezření dle anamnézy a klinického nálezu bylo naopak reálné, lze neurofibromatózu 2. typu ověřit geneticky.

Souhlasím s doporučeními prim. Krákorové, kromě doplnění stagingu vyšetření molekulárních markerů (BRAF, ale i plicní řídící mutace). Pokud nebude generalizace, zvážit možnost chirurgického řešení - vzhledem k regresi po paliativní chemoradioterapii. V opačném případě volba systémové léčby až podle výsledků molekulární a genetické analýzy při progresi

Další případy

Malígny phyllodes Tu. prsníka u 21ročnej pacientky

24. 5. 2024 07:36

21ročná pacientka, bez komorbidít, riešená v mamologickej ambulancii pre USG aj palpačný nález rezistencie v prsníku., podľa CCB: phylodes tumor. Realizovaná extirpácia tumoru. Definitívna histológia: Tumor z DLQ ľavého prsníka: malígny phyllodes tum...

Indikácia CHT?

24. 3. 2024 09:44

Pacientka v roku 2019 po adnexektomii l.dx.+ apendektomii pre cystadenóm pravého ovária, histol. v apendixe nález LAMN /Low grade appendiceal mucinous neoplasm/, bez zachytenia invazívneho rastu, báza apendixu negat. Pacientka v sledovaní onkochirurg...

Ako liečiť peritoneálny mezotelióm nevhodný k CRS

29. 1. 2024 18:09

T.č. 62-ročná pacientka, ako 24ročná liečená pre Ca cervicis uteri st.p. RAT v r.1985, t.č. pri plánovanej LSK resekcii colon sigmoideum pre HG adenóm v sigme pre nemožnosť endoskopického riešenia pre nonlifting lézie ...peroperačne zistený nález kar...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.