40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu

28. 5. 2020 11:59
raritní

40ti letá pacientka s pravostranným karcinomem prsu, po ablaci s exenterací vpravo, NST, 15 mm, G3, ER 95%, PR 100% MIB 50% bez lymfangioinvaze, bez perineurálního šíření s DCIS G2, odstraněny 4 lymfatické uzliny, 2 z nich sentinelové, všechny bez přítomnosti nádoru- - tedy pT1c pN0, staging negativní-M0
Jedná se o sekundární nádor po radioterapii pro Non-hodgkinský lymfom ve 4 letech, st. I, v pravé axille, která byla exenterovaná a ozářená, dále léčená 8 cykly Vincristin + Cyklofosfamid + Prednison, v remisi.
V 16 ti letech zjištěna hepatitida B, léčena interferonem, lamivudinem dosud, trvá séropozitivita, AST a ALT do 1,5, hraniční GMT, bilirubin v normě, sono jater bez patologií.
Genetika se vyšetřuje.
Jakou adjuvantní léčbu byste zvolili?

Reakce: 1

Pacientka je vzhledem k předchozí léčbě v dětství (radioterapie a chemoterapie) a současně seropozitivitě hepatitídy B ve vyšším riziku toxicity adjuvantní chemoterapie a riziku reaktivace hepatitídy B. proto bych zažádala ZP ( kvůli G3 a jedná se o mimořádnou situaci) o možnost vyšetření pomocí Oncotyp DX a pacientku bych chemoterapií ( 4x AC) léčila pouze v případě vysokého RS, pokud by byla indikována adjuvantní HT tak bych volila Zoladex na 5 let + inhibitor aromatázy nebo tamoxifen podle tolerance.