Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » 50letá pacientka

50letá pacientka

14. 11. 2016
50letá pacientka bez významných komorbidit vyšetřena pro rozmazané vidění na levém oku a rezistenci v levém nadklíčku. Zhubla 9kg za 2 měsíce, jiné potíže neměla a nemá. Bez dechových potíží. Výkonnostní stav PS: 0, laboratorní parametry v mezích. Oční vyšetření: susp. infiltrace retiny vlevo PET/CT: pozitivita: v ložisku v levém oku retinálně, ve vícečetných patologických uzlinách oboustranně v nadklíčcích, oboustranně v mediastinu a v levém plicním hilu, v patologické infiltraci v levém plicním hilu a méně i v ložisku v levé plíci v S6 segmentu dolního laloku - může se jednat o malý primární tumor. Dále v mnohočetných osteoplastických ložiscích ve skeletu Th a L páteře, pánve a pravého humeru - v.s. MTS. Extirpován paket v nadklíčku. Histologie: metastatický nízce diferencovaný karcinom, s vysokou pravděpodobností jde o primární plicní adenokarcinom. Byla zachycena aktivující mutace v genu EGFR, jedná se o deleci v exonu 19. ALK imunohistochemicky negativní. Jaký navrhujete další postup?
Sdílet

Reakce: 3

Nemocná má významnou ztrátu váhy, je to nepochybně více než 10% za 3 měsíců, proto považuji její onemocnění za prognosticky velmi nepříznivé a podání afatinibu ( erlotinibu, gefitinibu) za plýtvání zdroji. Kromě bisfosfonátů bych podal platinu + - pemetrexed.

Pacientka s adenokarcinomem s aktivační mutací v exonu 19 ve stadiu IV při PS 0-1 je jednoznačně indikována v první linii k léčbě tyrosinkinázovým inhibitorem, výběr mezi afatinibem, erlotinibem a gefitinibem bych prováděla s ohledem na očekávané spektrum nežádoucích účinků, vzhledem k poklesu hmotnosti bych se obávala průjmů a spíše se přiklonila ke gefitinibu. Jako prevenci SRE doporučuji deonsumab nebo zolendronát, dále zvážit gamanůž na ložisko v levém oku, pokud by to logisticky neoddálilo zahájení systémové terapie. Doplnit MRI CNS, riziko mozkových metastáz je značné a PET/CT nemá ideální rozlišovací schpnost. Co se týče ekonomické rozvahy - chemoterapie cisplatina + pemetrexed není významně lacinější než TKI a delší přežití je v případě mutace v exonu 19 prokázáno při podání TKI v 1. linii.

Půjde o silnou paliaci s hlavním cílem udržení plicních funkcí a zabránění nebo alespoň oddálení SRE. V brzké době lze se značnou pravděpodobností očekávat projevy generalizace i v CNS. Doporučil bych pouze standardní CHT bez léčby cílené a zoledronát či denosumab.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 24. 11. 2016 14:24

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.