Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory močového měchýře » Adenokarcinom močového měchýře

Adenokarcinom močového měchýře

22. 7. 2016
raritní
Muž, ing., rok narození 1968 PS0 Medikace prokinektika Alergie: nezjištěny Tu ves. urin - adenoCa C679 Z anamnézy Peutz Jeghersův syndrom (postižení celého GIT s převahou žaludku) - 2* operován intususcepsi, M. Gilbert UA: 2005 URS sin, 2009 ESWL sin NO: 2010 TUR tumoris ves. urin - histologicky interstiální metaplásie charakteru cystitis grandularis cystica, dále sledován 7/2015 TURB histologie - Adenokarcinom močového měchýře, dobře diferencovaný, intestinální typ s akcentovanou hlenotvorbou, se vznikem v terénu glandulární metaplázie. Převažuje exofytická struktura papilární, v invazívní složce místy až kribriformní. Vertikální invaze zasahuje do slizničního stromatu, v ose některých větších exofytických papilárních formací jsou vytažené silnější hladkosvalové snopce - mělkou invazi do detrusoru nelze s jistotou vyloučit - stage minimálně pT1. 11/2015 bx měchýře bez průkazu tumoru Nyní si stěžuje na bolesti v pravém bedru, žlutavý trvalý výtok z uretry, močový dyskomfort Somatický nález v mezích normy Lab. nálezy v normě, kultivace moče negativní 3/2016 CT - progrese dilatace HMC, více vpravo , obstrukce ureterů intramurálně, stěna měchýře rozšířena, nález splývá s vrcholem mírně zvětšené prostaty - tu infiltrace? vícečetná kalykolitiáza bilat Usg ledviny bilat v typické lokalizaci, přiměřené velikosti, vlevo bez dilatace KPS, vpravo dilatace KPS středního stupně, bilat bez zřetelné litiázy, pouze drobná hyperecha v periferii kalichů, parenchymu oboustranně redukováno, játra a slezina bez ložiskových změn, žlučník nezobrazen, měchýř s nevelkou náplní, stěny hladké, síla detruzoru přiměřená, okolí měchýře klidné, na bazi výrazná prominence do měchýře, prostata cca 22 g, ufm hraniční křivka s Qmax 7.6 ml/s, usg reziduum 50 ml. Striktura uretry, CF s recidivou v měchýři Prosím o doporučení dalšího postupu.
Sdílet

Reakce: 4

Dobrý den,
omlouvám se, nepochopila jsem úplně ten případ, jednak nevím, co znamená zkratka HMC (horní močové cesty), ale hlavně poslední věta - CF s recidivou v měchýři - byly nyní recidiva verifikována cystoskopicky?
Pokud ano, zvažovala bych na prvním místě chirurgické řešení, i když je známo, že adenokarcinomy mají horší prognózu. V případě invadujícícho inoperabilního karcinomu pak přichází v úvahu radioterapie, v kombinaci s chemoterapií přizpůsobené histologii.

Dobry den.provedla bych vysetreni k vylouceni vzdalene diseminace.v pripade potvzreni pouze lokalizovaneho onemocneni bych doporucila RACE a dle vysledne histologie pripadne chemoterapii zalozenou na fluorouracílu. V pripade metastaticke choroby chemoterapii s fluorouracilem.

Nechala bych vyšetřit K Ras mutaci a pokud bude wilde type, uvažovala bych o léčbě ala adenoca střeva s antiEGFR protilátkou . Posílám citaci : A novel treatment approach prolonging survival in an uncommon metastatic primary bladderadenocarcinoma.
Pokuri VK, Sule N, Perfetto C, Duff M, Kopp C, Guru K, Shah D, George S.
J Community Support Oncol. 2016 Feb;14(2):72-5

Prvním krokem by jistě měla být endoskopie v narkóze a resekce suspektních ložisek s cílem zjistit aktuální stav nádoru (současnou histologii, hloubku invaze atd.). Další postup bude záviset na nálezu, je však nepochybné, že bude velmi obtížné najít optimální řešení.
Pozornost musí být primárně zaměřena na vyřešení nádorového onemocnění (protože to zjevně ohrožuje pacientův život), ale zohlednit musíme i vyřešení dilatace horních močových cest. Důležitým aspektem bude i kvalita života, což jistě bude pacient zdůrazňovat.
Vzhledem k nálezu na zobrazovacích metodách i předchozímu průběhu onemocnění lze v tuto chvíli předpokládat recidivu adenokarcinomu v močovém měchýři a zřejmě i jeho progresi. Z onkologického hlediska bude asi nejvhodnějším řešením radikální cystoprostatektomie s lymfadenektomií, s její indikací bych příliš neváhal. Problematická bude otázka derivace moči - využití tenké kličky je limitované Peutz Jeghersovým syndromem a rizikem sekundární malignity v derivaci, vyjádření gastroenterologa bude nezbytné. V úvahu bude muset přijít i prostá ureterostomie, přes mladý věk pacienta a dopad na kvalitu dalšího života - onkologické aspekty ale musí být v této situaci primární.

Další případy

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Uroteliální ca se selháním intravesic. terapie

11. 1. 2024 09:37

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 71letého pac. s recidivujícím povrchovým urotel. ca se selháním intravesicální terapie (BCG, MMC) C 67.9 - močový měchýř, recidivující - po opakovaných TUR, st.p. podání BCG vakcín...

raritní

Mladý pac. s adenoca m.m.

30. 10. 2023 09:48

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. Děkuji. Onkologická diagnóza: C67.9 Adenokarcinom močového měchýře, st.p. transuretrální koagulaci a následné resekci m..m 8/23 s komplikovaným hojením TNM: pT2b pN0 cM0...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.