Adenom prostaty s infiltrací semenných váčků u 67letého pacienta

3. 2. 2020 17:22

Jak dále léčit 67letého pacienta s hlavní diagnózou C61? Stav po RAPE pro adenokarcinom prostaty s infiltrací semenných váčků, perineurální šíření, lymfangioinvaze, pozitivní chirurgický okraj - pT3bpNXM0, R1, GS 8 (3+5), iPSA 7,4 (10/2014)
Od 1/2015 hormonální léčba Eligardem
Stav po radioterapii pánve (1-3/2015 RTO Cheb), pokles PSA v 6/2015 na 0,0
V 3/2016 vzestup PSA na 6,8 při kastračních hodnotách TST
V roce 2016 ještě léčba samotným antiandrogenem s přechodný mírným poklesem PSA.
PSA v 8/2017 13,44, dle CT adenopatie pánve, uzliny okolo 17 mm, skelet bez metastáz
Od 29.8.2017 chemoterapie Docetaxelem bez Prednisonu u diabetika s poměrně vysokými hodnotami glykémie i při léčbě inzulinem, podáno 6.série do 12/2017 s lehkým poklesem PSA na 10.
V 3/2018 opět lehce vzestup PSA na 13,7
Adenopatie pod i nad bránicí, v mezenteriu uzliny až 32x16x9mm, nejisté ložisko v játrech (PET/CT s cholinem 13.4.2018)
Xtandi od 6/2018 (PR/SD dle PET s FCH 11/2018) - ukončeno pro PD 8/2019
Estracyt v další linii od 8/2019 (pacient upřednostňoval před ev. další CHT) s přechodným poklesem PSA, nyní opět vzestup
Ostatní diagnózy (kód a název):
Diabetes mellitus
Arteriální hypertenze
ICHDK
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): v dobrém celkovém stavu, splňuje WHO 1, nemá stomatitidu ani neuropatii
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
9.8.2019 12:43 - 15.11.2019 13:17 Nádorové markery: S--PSA: 11,26 | 4,58 | 15,43 | 27,51 ug/l
Jakou další léčbu byste u tohoto pacienta navrhovali?

Reakce: 4

Podání Estracytu místo cabazitaxelu bylo dle dokumentace spíše preferenční volbou pacienta, ani nyní tedy příklon k další CHT nepředpokládám. Podání jednotlivých ARTA preparátů v sekvenci není optimální, zde však již bylo (byť atypicky) proloženo právě estramustinfosfátem a tak bych podal abirateron, i kdyby při komedikaci prednisonem opět došlo k určité dekompenzaci DM.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 7. 2. 2020 13:09

Vzhledem k rozsahu postižení bych podala znovu docetaxel. ARTA bych nepodávala. Pokud bychom podali, pak lze očekávat jen velmi přechodnou odpověď, pokud vůbec nějakou. Pokud nebude pacient s chemoterapii souhlasit, pak jen BSC.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 9. 2. 2020 11:28

Snažila bych se pacienta přesvědčit o chemoterapii, asi spíše i kabazitaxelem. Samozřejmě v kombinaci s Xgevou. Zatím na HRT selhával.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velmi děkuji, zjednodušuje moje rozhodování.

Tazatel byl s doporučeními spokojen