Adjuvance u metaplastického dlaždicobb karcinomu

12. 10. 2021 00:02
raritní

Prosím o doporučení typu adjuvantní chemoterapie u pac. ročník 1967, po ME l.dx. s nálezem tu 35mm, invazivní high grade metaplastický (dlaždicobbn) karcinom prsní žlázy bez známek lymfangioinvaze, s perineurálním šířením nádoru, okraje neg, 2SLN neg, Imunohistochemie: cytokeratin AE1/AE3 poz, cytokeratin 5/6 poz,. Vimentin poz. beta catenin poz, E cadherin poz., Ki 67-45%, ER neg, PR neg, AR neg, Her 2 neg, p63 poz. jádra, p53 neg, p16 poz (bazal like)
ca mamame l.dx.pT2pN0(0/2SLN) R0,LVI0,pn+ premenopauzální
Pro vysoce agresivní a nepříznivý tumor jakou CHT? Klasicky AC T? nebo s platinou?
Děkuji.

Reakce: 5

Jedná se o nádor s horší prognózou, méně chemosenzitivní, nicméně bych u pacientky indikovala standardní adjuvantní chemoterapii na bazi antracyklin- taxan.

Tumor značně agresivní, odpověď na CHT bývá omezená, ale bez průkazu, že jiný režim, než standardní AC-T by byl spojen s větším benefitem, takže zůstat na klasice bude nejvhodnějším řešením.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 12. 10. 2021 10:44

Vzhledem k tomu, že je nemocná už po operaci a není možné neoadjuvantně testovat citlivost nádoru ke zvolené léčbě, taky bych indikovala klasickou adjuvanci s antracykliny a taxány.

Souhlas, přesto, že se jedná o triple negativní karcinom prsu a nebo možná právě proto, je zde vhodná klasická CHT s AC-T. Průkaz vyšší citlivosti platinových derivátů místo taxanů nebyl jednoznačně potvrzen.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Potvrdili plánovanou léčbu, děkuji.

Tazatel byl s doporučeními spokojen