Ca GEJ, generalizace dg peroperačně

10. 5. 2019 08:40
raritní

Pacientka s karcinomem gastroezofageální junkce, v době dg 65 let, léčena jen s hypertenzí a hypercholesterolemií.
biopticky adenokarcinom G2-3 s fokální tendencí k solidifikaci a disociaci s minoritním subsetem prstenčitobuněčných elementů, cT2-3 cN1 M0
Indikována ke 4 serim FLOT přeoperačně 1-3/19 , dle CT lehká regrese, 4/19 explorativní laparotomie - peroperačně peritoneální diseminace, zaveden stent, infiltrace žaludku po malé křivitě až k antru ycT3 ycN+ ycM1
Klinicky i přes úbytek na váze stále dobrý stav, nyní 75 kg při výšce 156 cm, bez bolestí, nadále PS 1, poslední terapie : Helicid 1-0-1, Lozap 50 1-0-0, sipping, protifar, calogen
Doplněn HER 2 status, který negativní

Jaký by byl nejlepší postup?

Lze podat paklitaxel + ramucirumab?

Děkuji.

Reakce: 1

Tak jak je klinická situace popsaná není úplně jednoznačné, že jde o progresi na FLOT. Vstupní stagingové zobrazovací metody spíš nezachytily peritoneální diseminaci. Bylo by dobré vědět, jestli byl nějaký klinický efekt podané chemoterapie FLOT (zlepšení, zhoršení, stejné), jaká byla tolerance léčby. Pokud byla peroperačně odebrána nová biopsie, tak by bylo možné hodnotit zda jsou nebo nejsou přítomny regresivní změny vyvolané chemoterapií. Pomoci by mohla také dynamika nádorových markerů, pokud byly vstupně zvýšené.
Pokud lze hodnotit jako stabilizaci nebo regresi (popsána regrese primárního TU na CT), tak bych doporučil v rámci I. linie pokračovat v dubletu FOLFOX ještě několika cykly. Kombinace paklitaxel + ramucirumab by byla v rezervě pro jasnou progresi. Pokud je stav hodnocený nyní pooperačně spíše jako progrese, tak vzhledem k progresi na režimu s docetaxelem bych se klonil do II. linie k irinotekanu (FOLFIRI).

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 12. 5. 2019 17:38

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Ano, děkuji. Vzhledem k popsané regresi na CT (popis jsme nechali znovu zrevidovat), je pacientka indikována k léčbě FOLFOX.

Tazatel byl s doporučeními spokojen