Alternativní režim konkomitantní chemoradioterapie pro karcinom anu

22. 4. 2019 12:13
raritní

Vážení kolegové,
prosím o radu
Pacientka 77 let s nádorovou duplicitou v anamnéze Ca mammae l.dx.T2N0M0,st.p.ablaci a aktinoterapii 1988, nyní zjištěn karcinom anu cT3cN0M0, hist: grade 3 kloakogenní karcinom.

Pacientka je ve výborném stavu, PS 0, překvapivě s minimálními symptomy onemocnění.
komorbidity: arteriální hypertenze na medikaci, FA: Prestarium NEO combi 5/1,25mg tbl p.o. 1-0-0, Betamed 20mg tbl p.o. 1/2-0-0, Anopyrin 100mg tbl p.o. 0-1-0

Anamnesticky nově udává bolesti na hrudi s vazbou na námahu, v plánu je kardiologické vyšetření včetně ECHO. Obávám se proto použití 5-FU v rámci konkomitance. Je možné využít nějaký alternativní režim (napadá mě paklitaxel + karboplatina weekly). Nicméně v dostupné literatuře jsem nenašel žádné evidence-based doporučení pro karcinomy anu v případě kontraindikace 5-FU. Nebo lze pacientku jen ozářit?
Děkuji za odpověď.

Reakce: 5

Z dokumentace zatím nevyplývá, že by pacientka měla jasně prokázanou závažnější kardiomyopatii. Riziko kardiálních komplikací je po podání 5-FU málo časté - s frekvencí méně než 1%, asi bych se tedy aplikace tohoto LP příliš neobávala. Event. lze v konkomitanci u ca anu použít i Mitomycin C, kde spíše převažuje hematologická a GIT toxicita. Samozřejmě lze za určitých okolností použít i samotnou RT, ale efekt bude nižší.

5-FU není ani tak kardiotoxický preparát ve smyslu nekrózy myofibril, jako dělá přechodné a reverzibilní poruchy rytmu. Konkomitance s ním bych se nebál, nová schémata nevynalézal, neboť by se mělo jednat o kurativní léčbu

Pokud kardiologické vyšetření neodhalí závažnější patologii podání 5Fu konkomitantně bych se neobávala. V opačném případě - např. při významné stenóze koronárních tepen - by stejně byl přednostním výkonem kardiologický zákrok.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji za odpověď. Důvodem proč jsem se zde zeptal, bylo, že se jedná o druhého pacienta v relativně krátké době, kde můžeme řešit kardiotoxicitu 5-FU. Měli jsme tu pacienta s anamnézou pouze ICHDK a nikotinismem, který 2.den konkomitantního podávání 5-FU pro karcinom anu měl bolesti na hrudi s repolarizačními změnami na EKG a elevací troponinů. Následné kardiologické vyšetření ale neprokázalo ICHS. 5-FU jsme zkusili dát znovu s krytím Ca blokátoru a nitrátem, nicméně bez efektu, nakonec byl jen ozářen. Při procházení prací o možném spasmu koronárních cév po 5-FU, pokud si dobře pamatuji, je riziko závažného spasmu s rozvojem IM cca 5% u pouhé anamnézy syndromu AP, takže pacientů, kteří mohou mít problém s kurativou u nádoru anu, musí být více.
Ještě jednou Vám děkuji za odpověď.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Samostatná RT je jednou z možností, ale přesto bych zkusil konkomitanci s 5-FU, neboť předpokládám, že při věku nemocné (byť jinak celkem zdravé) bude jakákoli jiná kombinace ve svém výsledku toxičtější, než fluoropyrimidin.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 5. 5. 2019 18:24