Ca žaludku po 4x FLOT a operaci

12. 4. 2019 15:40
raritní

Pacient - 49 let, interně se neléčí, v medikaci nyní jen poopperačně LMWH, antidepresiva sám vysadil, alergii nemá, jen intolerance tralgitu, 10 let nekouří, dříve 20/den, akohol vyjímečně, rozvedený, žije s přítelkyní
má 2 děti - syn nar 1995, dcera nar 2009, v rodině : matka ORL nádor v 61 letech, zemřela v 64 letech, matky rodiče oba měli ORl nádor + kolem 70 let matky rodiče měli hodně dětí, neví přesně, ale hodně jich zemřelo na nádorové onemocnění .

12/18 dg karcinom těla žaludku cT3 N+ M0, z biopsie : invazivní adenokarcinom ložiskově tvořen z buněk typu pečetného prstene, v úvodu hraničně resekabilní, indikována chemoiterapie FLOT 4 serie, poté regrese dle CT
3/19 gastrectomia totalis, histologicky : invazivní nízce kohezivní karcinom G3 v oblasti zadní stěny antra, resekční okraje bez známek malignity
V perigastrickém tuku nalezeno 22 spádových lymfatických uzlin, ve 3 uzlinách imunohistochemicky prokázány metastázy - ypT3 ypN2(3/22),V0,L0 stadium IIIA
pooperační CT bez generalizace, průchodná anastomoza.

Pacient je nyní v dobrém stavu, ale velmi špatně - především psychicky - toleroval předoperační chemoterapii. Jaký by měl být nejlepší další postup ?

- podat další 4 serie FLOT ?
- radiochemoterapie?


genetické vyšetření odesláno

Reakce: 4

Standardem je podat pooperační část chemoterapie, tedy 4 cykly FLOT. Je známo, že plnou pooperační léčbu je schopno tolerovat jen přibližně 50-70% pacientů, nědy pooperační léčba vůbec nezačne, pokud jsou pooperační komplikace, a část pacientů po 1-2 cyklech pooperačně "odpadne". I když s režimem FLOT mám lepší zukšenosti, než s předchozí kombinací ECF/ECX. Pokud pacient měl spíše psychické problémy s chemoterapií, asi by nepomohlo "zmírnit" na FOLFOX? Co se týče chemoradioterapie pooperačně, v korejské studii ARTIST měla při explorativní analýze z pooperační chemoradioterapie prospěch právě část nemocných s pozitivními uzlinami, ale chemoradioterapie tam obsahovala 4 cykly cisplatiny s kapecitabinem a při radioterapii se podával capecitabin samotný, přitom předoperačně nic. V našem jícnovém týmu se v poslední době přikláníme k tomu, podat pooperačně v případě tří a více postižených uzlin po dokončení 4xFLOT radioterapii, samotnou nebo s kapecitabinem dle stavu pacienta, ale není na to jednoznačný evidence based doklad. Tedy pokud pacient odmítne, nebo nebude tolerovat dokončení pooperační chemoterapie, volila bych chemoradioterapii s kapecitabinem, při 3 uzlinách je riziko recidivy značné.

Možná podle grafiky k částečné regresi po neoadjuvantní CHT došlo, ale podle TNM k žádnému význačnějšímu zlepšení ne, neboť se klasifikace tumoru nezměnila. Efekt této léčby byl tedy spíše sporný a pokračovat v ní pooperačně bych neprováděl, i když její uváděná intolerance byla převážně psychického rázu. Přiklonil bych se k zajištění v podobě radiochemoterapie.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 13. 4. 2019 10:19

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji, pacient bude mít radiochemoterapii.

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Volila bych též CH-RT.