CaP - rebiopsie před zařazení na VL k transplantaci ledviny

1. 10. 2018 13:47

Pacient 76 let , CHRI od 2011 v péči nefrol. poradny, od 7/2013 v pravid. HD terapii, t.č. stabilisovaný stav, PS 1, nyní nefrology zvažováno zařazení do transplantačního programu

8/2012 dg Karcinom prostaty T2 N0 M0
iPSA 6,2, adenokarcinom GS 6
indikován k WW strategii

10.4.2012 07:49 - 10.9.2018 09:41
PSA.: 6,290 | 5,290 | 5,120 | 5,660 | 6,340 | 4,370 | 3,940 | 4,300 | 4,000 | 4,090 | 3,700 | 3,200 | 4,170 | 3,360 | 3,650 | 3,240 | 3,050 | 3,120 | 2,640 | 3,070 | 2,980 | 2,410 | 2,540 | 3,160 | 5,340

v rámci restagingu v posledních letech jen RTG s+p a UZ břicha bez generalisace (MR MP a scinti skeletu v posledních 2 letech pro stacionární PSA neprováděno )

U pacienta se nyní zvažuje zařazení do transplantačního programu - k transplantaci ledviny
t.č. zajištujeme restaging...
chtěla bych se zeptat, zda indikovat rovnou i rebiopsii prostaty
ev. zda je třeba v průběhu imunosuprese po transplantaci ledviny profyl. zajisit např. HT či zda se řídit jako v ostatních případech ( tj vývojem markerů + restagingu dle vývoje markerů)
Děkuji.

Reakce: 1

Pacient má již mnoho let stabilní hodnoty PSA, takže se jedná evidentně o nízce rizikový karcinom (i když GS není uvedeno). V tuto chvíli bych, vzhledem k zvažované transplantaci, zopakoval mpNMR. Event. rebiopsii bych doporučil pouze v případě, že by se zdála být na NMR progrese. Další postup bych volil dle strategie běžné u karcinomu prostaty, tedy rozhodně ne HT u lokalizovaného nálezu

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 3. 10. 2018 14:10