Doporučenie liečby GNET recta

14. 9. 2021 12:26

Pacientka s MR verifikovaným TU recta,
MR vyš. recta- 20.5.2021- rozsiahly endofytický polypoidný tumor vypĺňajúci distálne rektum a časť análneho kanála bez infiltrácie muscularis propria, musculus levator ani intaktný. Bez presvedčivej infiltrácie sfinktera. Tumor vychádza najskôr z oblasti ventrálnej steny distálneho rekta, šíri sa kaudálne do anu a tesne prilieha na vnútorny sfinkter, ojedinelé zväčšené LU pozdĺž vassa illiaca externa, dif. dg. patologické LU?.
CT staging H+B- bez MTS, bez LAP.
31.5.2021 resekcia recta sec. Miles,
Histologicky- V resekáte rekta pozorujeme vretenobunkovú intramurálnu pleomorfnú proliferáciu s vysokou proliferačnou aktivitou (index Ki67 80%), bez hyalinizácie a myxoidnej degenerácie, ktorá osídľuje mukózu, muscularis propria, šíri sa do mezorekta, anorektálnej svaloviny a cirkumferenčného okraja ventrálne a laterálne vpravo. Slizničný povrch tumoru je ulcerovaný, pokrytý nekrotickou pablanou. Mitotická aktivita dosahuje 10 mf/10 hpf, imunohistochemicky pozitívne exprimuje S100, vimentín, CD56, CD99, fokálne CK(AE1/3); negatívne vyznieva SMA, dezmín, CD34, EMA, bcl-2, HMB45, melan A aj CHA. V mezorekte nachádzame 8 lymfatických uzlín, z toho jedna je infiltrovaná štruktúrami mezenchymálneho tumoru totožného vzhľadu ako vyššie. V resekčných okrajoch je zachytená stena hrubého čreva a anusu bez známok neoplastickej proliferácie.
Záver: Malígna mezenchymálna neoplazma s neuroektodermálnou diferenciáciou. Imnohistochemický profil
tumoru favorizuje GNET Stromálny TIL: mierna intenzita Resekčný okraj proximálny: bez malignity Resekčný okraj distálny: bez malignity RO cirkumferenčný ventrálne: dosahuje (tumor perforuje črevnú stenu) RO cirkumferenčný dorzálne: nedosahuje (tumor-CRM min 10mm) RO cirkumferenčný lat. sin.: nedosahuje (tumor-CRM min 10mm) RO cirkumferenčný lat. dx.: dosahuje (tumor perforuje črevnú stenu) Lymfatické uzliny (pozitívne/vyšetrené): 1/8
7/2021 PET/CT vyš., kde bez známok recidívy, dominuje FDG avídna fistula s v.s. sprievodnou LAP pri externých iliakálnych LU a v inguinálnych LU bilat., bez obrazu malígnej LAP, bez generalizácie do parenchýmových orgánov a skeletu.

Prosím o doporučenie ďalšej liečby.

Reakce: 1

Vzhledem k absenci zn. tu na CT bych se klonil k observaci, při udávaném GNET volit spíše než FDG PET/CT s dotatoc, v případě recidivy (což je při vysokém Ki dosti možné) chemotp. etoposid+platina

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. 15. 9. 2021 13:32