Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Ostatní diagnózy » Doporučenie liečby GNET recta

Doporučenie liečby GNET recta

14. 9. 2021
Pacientka s MR verifikovaným TU recta, MR vyš. recta- 20.5.2021- rozsiahly endofytický polypoidný tumor vypĺňajúci distálne rektum a časť análneho kanála bez infiltrácie muscularis propria, musculus levator ani intaktný. Bez presvedčivej infiltrácie sfinktera. Tumor vychádza najskôr z oblasti ventrálnej steny distálneho rekta, šíri sa kaudálne do anu a tesne prilieha na vnútorny sfinkter, ojedinelé zväčšené LU pozdĺž vassa illiaca externa, dif. dg. patologické LU?. CT staging H+B- bez MTS, bez LAP. 31.5.2021 resekcia recta sec. Miles, Histologicky- V resekáte rekta pozorujeme vretenobunkovú intramurálnu pleomorfnú proliferáciu s vysokou proliferačnou aktivitou (index Ki67 80%), bez hyalinizácie a myxoidnej degenerácie, ktorá osídľuje mukózu, muscularis propria, šíri sa do mezorekta, anorektálnej svaloviny a cirkumferenčného okraja ventrálne a laterálne vpravo. Slizničný povrch tumoru je ulcerovaný, pokrytý nekrotickou pablanou. Mitotická aktivita dosahuje 10 mf/10 hpf, imunohistochemicky pozitívne exprimuje S100, vimentín, CD56, CD99, fokálne CK(AE1/3); negatívne vyznieva SMA, dezmín, CD34, EMA, bcl-2, HMB45, melan A aj CHA. V mezorekte nachádzame 8 lymfatických uzlín, z toho jedna je infiltrovaná štruktúrami mezenchymálneho tumoru totožného vzhľadu ako vyššie. V resekčných okrajoch je zachytená stena hrubého čreva a anusu bez známok neoplastickej proliferácie. Záver: Malígna mezenchymálna neoplazma s neuroektodermálnou diferenciáciou. Imnohistochemický profil tumoru favorizuje GNET Stromálny TIL: mierna intenzita Resekčný okraj proximálny: bez malignity Resekčný okraj distálny: bez malignity RO cirkumferenčný ventrálne: dosahuje (tumor perforuje črevnú stenu) RO cirkumferenčný dorzálne: nedosahuje (tumor-CRM min 10mm) RO cirkumferenčný lat. sin.: nedosahuje (tumor-CRM min 10mm) RO cirkumferenčný lat. dx.: dosahuje (tumor perforuje črevnú stenu) Lymfatické uzliny (pozitívne/vyšetrené): 1/8 7/2021 PET/CT vyš., kde bez známok recidívy, dominuje FDG avídna fistula s v.s. sprievodnou LAP pri externých iliakálnych LU a v inguinálnych LU bilat., bez obrazu malígnej LAP, bez generalizácie do parenchýmových orgánov a skeletu. Prosím o doporučenie ďalšej liečby.
Sdílet

Reakce kolegia: 1

Vzhledem k absenci zn. tu na CT bych se klonil k observaci, při udávaném GNET volit spíše než FDG PET/CT s dotatoc, v případě recidivy (což je při vysokém Ki dosti možné) chemotp. etoposid+platina

Další případy

Indikácia CHT?

24. 3. 2024 09:44

Pacientka v roku 2019 po adnexektomii l.dx.+ apendektomii pre cystadenóm pravého ovária, histol. v apendixe nález LAMN /Low grade appendiceal mucinous neoplasm/, bez zachytenia invazívneho rastu, báza apendixu negat. Pacientka v sledovaní onkochirurg...

Ako liečiť peritoneálny mezotelióm nevhodný k CRS

29. 1. 2024 18:09

T.č. 62-ročná pacientka, ako 24ročná liečená pre Ca cervicis uteri st.p. RAT v r.1985, t.č. pri plánovanej LSK resekcii colon sigmoideum pre HG adenóm v sigme pre nemožnosť endoskopického riešenia pre nonlifting lézie ...peroperačne zistený nález kar...

raritní

Solitárne ložisko dezmoid v prednej brušnej stene

2. 10. 2023 19:22

30-ročná pacientka, doteraz zdravá. V 2. trimestri gravidity na gynekologickej ambulancii na USG náhodný nález ložiska v prednej brušnej stene - pôvodne suspekcia na myóm. Pôrod v termíne realizovaný cisárskym rezom 03/2023, pri výkone palpačne verif...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.