Generalis.CRCAP - elevacePSA při CHT

9. 8. 2016 15:58

Pacient J.J. 1940
C 61 Ca prostaty dg 5/2008 st IV, acin. adenoCa prostaty GS 5+4=9, iPSA 64
vstupně generalisace do skeletu - prox. diafýza P femoru
7/2008 bilat. OE + HT
opakovaně pro progresi ve skeletu léčen chemoterapií (Taxotere, Mitoxantron,Navelbine

9/2013 progrese nálezu ve skeletu - v chemoterapii od 20.9.2013 docetaxel v redukované dávce dosud
v minulosti léčen bisfosfonáty - Bonefos, následně Zometa - vysazen 7/2013 pro osteonekrosu čelisti


Anamnéza:
OA: 12/2015 Vysoká hluboká žilní tromboza PDK - warfarinisace
Diabetes mellitus 2.typu na dietě a kombinaci PAD (Bi+der. Su+glipitin), kompenzace dle HbAIc uspokojivá, nalačno nižší glykemie, pozitivní MAU
Adenokarcinom prostaty, generalizovaný - mnohočetné postižení skeletu, stav po orchiektomii bilater, hormon.ter, stav po chemoterapii, nyní v režimu CHT -35 série
Normocytární anémie, sekundární (postCHT) Dyslipidemie interveonvaná dietou, neusppkojivě, ke kontrole. Arteriální hypertenze, stabil.
Solitární ledvina,
Steatoza jater
Glaukom - amaurosa P oka, výrazné postižení zraku na L oku
FA: Lorista, Sorbifer , Tamsulosin, Prednison ,Januvia , Oltar tbl ,Lumigan gtt , Moduretic, Siofor
AA: O

PSA: 11/2015...0,39, 12/2015...2,81, 2/2016...4,6, 4/2016 ...7,17, 5/2016 8,23

klinicky pacient v dobrém celkovém stavu PS 1-2, tolerance chemoterapie velmi dobrá, hematotoxicita 1x neutropenie G1,

od 2/2016 postupně stoupající PSA
restaging 6/2016 SD ( plíce a játra bez meta, stacionární 8 mm LU parailicky vpravo, na skeletu - trvají ložiska patologické kostní přestavby ve skeletu stejného charakteru i stupně metabolického obratu, snad ložisko vpravo intertrochantericky dorzálně je dnes výraznější)

Po dohodě s pacientem pokračujeme v chemoterapii.
Prosím o návrh dalšího postupu.

Děkuji.

Reakce: 3

Nemocný dle dokumentace CHT dobře snáší, samotná elevace PSA by mne nevyděsila. Pokud by se přidala ještě klinická progrese ( obtíže), či radiografická, přešel bych na enzalutamid.

Elevace PSA v tuto chvíli není nijak dramatická. Vzhledem k absenci klinických známek progrese a dobré toleranci chemoterapie je její pokračování dobrou volbou. Se změnou strategie na jinou formu léčby (nové hormonální preparáty) bych vyčkal do klinické progrese

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 12. 8. 2016 09:54

Dynamika nárůstu PSA je pozvolná a pacient je stabilizovaný. Souhlasím proto s názory výše. Zatím pokračovat v CHT do toxicity či klinické nebo radiologické progrese, následně přechod na nové inhibitory androgenního receptoru.