Indikace adjuvantní aktinoth.

19. 11. 2018 12:00

75 letý pac.
Onkologická diagnóza: C 20 - adenokarcinom recta těsně za svěračem,
TNM: uT1-2 uN0 M0 *** pT2
Histologie: 6/18
A : Sliznice rekta kde mezi hyperplastickými žlázkami žlázky s těžce dysplasticky změněnou výstelkou, dysplazie vystupňovaná s přechodem v infiltrativně v dezmoplastickém stromatu se šířícím středně diferencovaný adenokarcinom, při okraji povrchově ulcerující, bez hemangio- či lymfangioinvaze ve vyšetřovaných řezech.
B : Ve vyšetřovaých řezech sliznice tlustého střeva se zmnoženými žlázkami jejichž výstelka incipientně pilovitě řasená, stroma řídce smíšeně zaníceno. Jde o incipientní pilovitou lézi charakteru hyperplastického plypu bez dyplazie.
C : V tangenciálních řezech tubulární adenom sliznice tlustého střeva s dyplastickými změnami žlázového epitelu lehkého stupně, fokálně v povrchových úsecích dysplaszie již těžká. K hranicím se vzhledem k tangencialitě řezů vyjádřit nelze.
Závěr: A : Adenokarcinom rekta G2, viz text. Hyperplastický polyp sigmatu. Tubulární adenom transversa fokálně s těžkými dysplastickými změnami.
8/18 - adenokarcinom tl. střeva Gr II, pT2R0, nádor povrchově exulcerovaný s výraznou desmoplazií, s projevy endovaskulární nádorové propagace s infiltrací svaloviny střevní, bez dosahování dospodiny. výrazný tumor budding
101/18 - rectoskopie - biopsie - 10/18 - biopsie - rectoskopie -Fragmenty granulační tkáně s výraznou smíšenou zánětivou celulizací. Na povrchu v krátkých segmentech jsou částečně kryty epitelem intestinálního typu, s rozsáhlými zónami nekrózy. Bez maligních nádorových struktur.

Dosavadní léčba:
Opakovaná EPE v tračníku (hyperplastický polyp a TA fokálně s těžkou dysplazií).
8/18 - TEM excise - FN Plzeň

Provedená zobrazovací a klinická vyšetření:
6/18 - koloskopie - polypoidní široce přisedající miskovitý tumor těsně za svěrači
7/18 - CT dutiny břišní nat. + i.v.:
Z: St.p. histolog. verifikaci adenokarcinomu rekta - v CT obraze bez průkazu metastat. postižení. Cholecystolithiasis. Korová cysta pravé ledviny.

6/18 RTG hrudníku, srdce a plic:. Z: Plicní parenchym bez zřetelných infiltrativních nebo ložiskových změn. Akcentovaná bronchovaskulární kresba - peribronchitida. Plicní hyperinflace. ARS hrudní aorty. Spondylogenní změny Th páteře.

Léčebná rozvaha: polypoidní, široce nasedající miskovitý tumor těsně nad svěrači. uT1-2, uN0, cN0, cM0 *** pT2 - R0 resekce. *** 10/18 - kontrolní rectoskopie v Plzni - odebrána kontrolní biopsie z nedohojené plošky - negativní.

Prosíme o doporučení ohledně indikace adjuvantní aktinoth.

Reakce: 4

Rozsah onemocnění umožnuje teoreticky oba postupy, zajišťovací léčba (radioterapie) vs jen sledování. Určitě ne chemoterapie.
Je to dotaz na radioterapeuta, ale asi bych za daných okolností (TEM 8/18) jen sledoval (rektoskopie, EUS eventuálně i MRI rekta) s biopsií.
Jistě záleží na stavu a preferencích pacienta.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 3. 12. 2018 08:58

Důležité jsou preference pacienta, jeho aktuální stav, funkce svěrače. Je nutná konzultace radioterapeuta, zvažoval bych také možnost brachyterapie. K doplnění stagingu vhodné MR pánve i k dalšímu sledování, lze čekat reaktivně zvětšené regionální uzliny při protrahovaném hojení.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 3. 12. 2018 23:49

Je to hranicni nalez a take vyjdreni GIT tymu ktery je dulzity vzhlem k vyjadreni chirurga patloga a radioterapeuta
Doporucil bych sledovani .

MUDr. Eugen Kubala
MUDr. Eugen Kubala 4. 12. 2018 12:54

U časných stadií ca recta T1-2 N0 M0 je chirurgický výkon dostatečný. Adjuvantní RT není indikována, dostatečné je sledování.