Intratestikulární serózní border-line tumor

6. 10. 2020 11:42

Pac. 70let stp. úrazu L varlete cca před 10lety, od té doby pozvolné zvětšování,
11.9. provedena orchiektomie l.sin pro nejasný nález na UZ - nehomogenní obsah skrota, varle nediferencováno.
hist. Intratestikulární serózní border-line tumor kompletně postihující levé varle, bez nádorové lymfangioinvaze, neprorůstající do tunica albuginea.
Provazec ve vyšetřeném rozsahu bez neoplastických změn.

Prosím konzultaci dalšího postupu - je dostačující pouze operace a sledování?
Děkuji.

Reakce: 3

Jde o velmi vzácný nádor, nejisté biologické povahy. Pokud bude vyloučena diseminace CT vyšetřením, tak bych po operaci doporučil jen sledování.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 6. 10. 2020 14:38

Vzhledem k tomu, že víceméně nejsou dostupná data o tomto typu nádoru u muže, jako zcela zásadní bych viděla druhé čtení preparátů a potvrzení diagnózy (nemohlo dojít k záměně materiálu?) u některého ze zkušených patologů (např. prof. Dundr, prof. Matěj nebo prof. Michal). U ženy by byla dostatečná pouze chirurgická radikální exstirpace s následným sledování.
V této situaci bych nečekala na výsledek II. čtení, zatím bych udělala kompletní staging. Posléze znovu ke zhodnocení.
Pokud se histologická diagnóza potvrdí, pak je jistě materiálem k publikaci.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 6. 10. 2020 14:59

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, děkuji za odpovědi, dle dop. naplánováno CT přešetření a II. čtení.

Tazatel byl s doporučeními spokojen