Karcinom prostaty u 69letého pacienta

7. 10. 2019 05:52

Jak byste léčili pacienta s diagnózou C61: Karcinom prostaty dg. v r. 2012 - TxNxMx, Gleason X, iPSA 154? 69 let
Ostatní diagnózy: I10 Arteriální hypertenze
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba:
Hormonální terapie Eligard od r. 2012 - dosaženo nadiru PSA 1,26, pro elevaci PSA na 3,3 přidán Androcur od 2/2015 (tamtéž).
Elevace PSA na 13,5 k 5/2015 při hormonální terapii, s podezřením na postižení skeletu, vyloučeno v 12/2015.
Elevace PSA na 19,99 v 1/2016 při hormonální terapii.
Infiltrát pararektálně vpravo, histologicky neverifikovaný, v.s. ložisko karcinomu prostaty (dle PET/CT 7/15 a MR 10/15), koloskopie negativní (9/2015, 12/2015).
Z510 Stav po zevní radikální radioterapii prostaty a semenných váčků celk. D 74 Gy, infiltrátu pararektálně vpravo celk. D 56 Gy a pánev. lymfatiky celk. D 46 Gy (29.2. - 29.4.2016 ORAK FN Plzeň)
Elevace PSA na 46,57, generalizace do uzlin pod i nadbráničních, obratle L3 při hormonoterapii Eligard (dle PET/MR 4/2018) rozvoj mCRPC - bolesti v bedrech – symptomatický.
Z511 Docetaxel od 5/2018 do 11/2018. Progrese PSA po ukončení léčby docetaxelem (2/2019).

Zhodnocení celkového zdravotního stavu: 9.5.2019
Krevní obraz: B--Le: 4,70 10^9/l B--Ery: 4,19 10^12/l B--Hb: 135 g/l B--HTK: 0,382 1 B--Obj ery.: 91 fl B--Hb ery: 32,3 pg B--Hb konc: 355 g/l B--Erytr.křivka: 14,9 % B--Trombo: 303 10^9/l
Biochemie: P/S--Bilirubin : 13 umol/l P/S--AST: 0,49 ukat/l P/S--ALT: 0,49 ukat/l P/S--GGT: 0,54 ukat/l P/S--ALP: 2,55 ukat/l P/S--LD: 3,80 ukat/l P/S--Glukóza: 6,3 mmol/l P/S--Močovina: 8,4 mmol/l P/S--Kreatinin: 103 umol/l P/S--Kys. močová: 316 umol/l P/S--Sodík: 143 mmol/l P/S--Draslík: 4,4 mmol/l P/S--Chloridy: 105 mmol/l qS--Cl korig.: 103 mmol/l P/S--Vápník: 2,40 mmol/l P/S--Hořčik: 1,02 mmol/l qS--Osmol. výpočet: 301 mmol/kg qS--Osm.efekt.-výp.: 292 mmol/kg P/S--Celk.bílkovina: 63,9 g/l P/S--Albumin: 46,4 g/l
Spec. bioch. vyšetření: P/S--Železo: 18,3 umol/l
Odhad glom.filtrace: qS--GF-MDRD: 1,02 ml/s qS--GF-kreatinin(CKD-EPI: 1,01 ml/s
Hormony: S--TESTOST.: <0,4 nmol/l

18.4.2018 12:58 - 14.2.2019 08:16
Nádorové markery: S--PSA: 46,57 | 34,23 | 20,47 | 9,46 | 6,76 | 11,66 ug/l S--F/T: 11,95 | 12,43 | 16,81 % S--pro PSA: 71,0 | 55,7 | 31,6 | 21,0 | 52,8 ng/l S--PHI: 86,12 | 65,00 | 91,93
Hormony: S--TESTOST.: 0,5 | <0,4 nmol/l

Vitální hodnoty: výška 170 cm, hmotnost 79 kg, BMI 27,3 kg/m2, BSA 1,905 m2,
Medikace: Lozap 1-0-1, Diclofenac při bolesti
Subj.: Časté nucení na stolici má dlouhodobě, stolice 2x denně, bez patologické příměsi. Usíná dlouho, ale jinak spí dobře. Má bolesti zad lumbálně chronicky - užívá diclofenac s dobrým efektem.
Má mírné brnění prstů HK a plosek DKK, po Docetaxelu. Močení bez potíží, bez nykturie.
Obj.: Ve velmi dobrém celk.stavu, eupnoe, KP kompenz., normostenické konstituce, bez hm.lymfadenopatie, As pravid., dýchání čisté bilat., břicho klidné v niveau. DKK bez otoků. PS dle WHO:0
Ré: elevace PSA po linii léčby s docetaxelem

Jak byste postupovali v léčbě?

Reakce: 3

Pokračoval bych v denosumabu, který předpokládám dostává, vzhledem k současnému postižení uzlin podat některý z ARTA preparátů postchemo při pokračujícím LH-RH analogu. Cabazitaxel bych si při neurotoxicitě po předchozím taxanu a nehrozící krizi či selhání ponechal v záloze.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 11. 10. 2019 11:18

Naprostý souhlas s kolegou. T.č. - vzhledem k přítomnosti jen kostních meta - ARTA + pokračování v BMA.

pokračování LHRH analog + BMA s příslušnou suplementaci. Vzhledem k postižení supraregionálních uzlin není vhodný k podaní 223Radia.
Nejspíše tedy k ARTA (abi nebo enza), ev podání kabazitaxelu až do další linie.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 28. 10. 2019 23:29