Zásadní změny v úhradách – onkologie
Už víte o změnách úhrad účinných látek enkorafenibu a nivolumabu i o novém indikačním omezení u sacituzumabu govitekanu? Informujte se.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prsu » Léčba recidivy HER + ca prsu u pacientky s kardiálním selháním po primární léčbě ca

Léčba recidivy HER + ca prsu u pacientky s kardiálním selháním po primární léčbě ca

21. 7. 2021
Pacientka roč. 1971 v onkol. péči od roku 2014. V OA depresivní stavy , stav po HE. V září 2014 diagnostikován karcinom levého prsu T 3 N1 M 0 , st. po biopsii tu levého prsu 2.9.014, 23.9. 014 , histologicky z obou biopsií opakovaně zachycen pouze DCIS G3, ER negativní, PR negativní , bez invazivní složky -indikována histologická verifikace z LU axily 3.10.2014 Exenterace levé axily, pTX pN2a(4/17) L1 biopticky invazivní duktální karcinom G2-G3, ER negativní, PR negativní , HER 2 3+ , potvrzeno z akreditované laboratoře, Ki 67 25% indikována CHT AC4x/ Paclitaxel 12x + Herceptin 4x od 27.10. 014 - do 3/015 3/15 hospitalizace v Psychiat. léčebně Kosmonosy pro dekomp. depresivní stavy 10.4.015 ablace levého prsu , z defintivní histologie ve VQ a centrálně (ojediněle též v ZQ) reziduální struktury HG DCIS, v mediálním okraji amputátu od RL 0,5 mm. Regresivně změněné vývody dosahují mediálně do RL. ypTis(DCIS). V pooperačním období rozvoj srdečního selhání na podkladě toxické kardiomyopatie . Echokardiograficky prokázána dilatace levé komory s těžkou systolickou dysfunkcí( EF LK cca 15%), Léčba kardiál. selhání na interním JIP. KOC : vzhledem k nálezu dilatační kardiomyopathie, s nízkou EF LK nebyla BT řádně dokončena, RT levé axily, hrudní stěny nebyla zahájena . Dop. pečlivá dispenzarizace. EF LK postupně zlepšena do hodnoty 47% . Doplněna genetika. 6/018 potvrzena mutace NBN genu v heterozygotním stavu - zvýšené riziko rozvoje ca prsu , ale i lymfomů, leukemie, kolorekt. ca , melanomu, ca pankreatu, dále u této mutace popsáno zvýšené riziko poškození tkání vlivem radiační zátěže dop. MMG a další vyšetření RTG vyš. dále provádět jen v nezbytných případech dále patogenní mutace genu FH v heterozygot. stavu. 5/21 recidiva v jizvě-UZ ložisko 12mm v mediální části jizvy po ablaci L prsu, biopticky invazivní duktální karcinom G2 s apokrinní diferenciací a desmoplastickým stromatem, bez zastižené invaze do tukového vaziva, bez pozorované lymfangioinvaze.ER 0%, PR 0%, HER 2 3+ potvrzeno akredit. laboratoří , KI 67 40% CHI: 25.6.21 excize recidivy / biopticky - recidiva invazivního duktálního karcinomu G2 s apokrinní diferenciací, bez pozorované intravaskulární propagace, od resekční linie 0,4 mm. ER 0%, PR 0%, KI 67 20% Konzultace chirurga- excize provedena v maximálně technicky možném rozsahu. Konzultace RT v KOC - vzhledem anamnéze a riziku radiač. zátěže nebyla RT doporučena. Kardiolog: Závěr- 4/2015 dilatační toxická kardiomyopatie - po biologické léčbě či chemoterapii, EF LK 15% , oboustranná kardiální dekompenzace , běh nesetrvalé komorové tachykardie vstupně, následně bez maligní arytmie, pozvolné zvyšování EF LK- 4/2021 EF LK cca 47%), chronická kard. insuf., od 10/2015 trvale bez manifestního kard. selhávání, NYHA II sin. bradykardie medik. navozená 8/2016 ( kombinace BB + ivabradin), nyní přim. srd. frekvence při terapii BB, EKG Holter bez významnější arytmie( SVES) Paroxysmální flutter síní, dlouhodobě SR, městnavá hepatopatie anamn., 4/2020 norm. JT Doporučení: drobná fyzická aktivita dle možností, tekutiny 1-1,5l/den, nadále hlídat hmotnost Nebilet 5mg tbl 1-0-0, nadále bez diuretik( podařilo se vysadit 10/2017) Z pohledu kard. bude pac. schopna výkonu v celk. anestezii s velmi vysokým rizikem bez zvláštní předoperační kard. přípravy. Šetrné vedení anestezie, opatrně s infuzní terapií Schopna rovněž šetrné radioterapie ( za sledování EF LK) jakákoli chemoterapie kontraindikována Prosím o Vaši konzultaci dalšího postupu , možností další léčby u této pacientky, moc děkuji
Sdílet

Reakce kolegia: 2

Vzhledem k tomu, že se jedná o recidivu karcinomu, došetřila bych pacientku na vzdálené metastázy. Pokud by nebyla prokázána disseminace, pouze bych sledovala.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dobrý den, děkuji moc za Vaši konzultaci a doporučení.
Omlouvám se, v popis případu jsem zapomněla uvést, že před operací byl pacientce proveden kompletní restaging, který neprokázal vzdálenou generalizaci .

Tazatel byl s doporučeními spokojen

Další případy

Indikace adjuvantní léčby

4. 10. 2023 07:57

Dobrý deň prajem, prosím láskavo o váš názor na indikáciu adjuvantnej chemoterapie u 48 ročnej pacientky s ca mammae l. dx., st. po QE a SNB 22.8.2023 pT1cpN0MX, tumor 20x12x20mm, ER 100%, PR 100%0, Her 2 negat., ki 67 20%, 0+/4 SLU, Luminal A, prít....

Volba adj. CHT

3. 10. 2023 11:57

Pac. 60 let, interně zdravá, 5/23 nově dg. ca P prsu, MG HZQ - ložisko vel. 6x7mm s kalcifikacemi - UZ hůře přehledné hypoechogenní ložisko, biopticky inv. duktální karcinom G2, ER 100% PR 0%, HER 2 1+ / akred. lab. neg., Ki67 30% staging bez průkazu...

Luminal A nádor, naléhající na hrudní stěnu, susp. lymfadenopatie bilat.

7. 9. 2023 15:08

Pac. 35 let, od 2021 prav. UZ kontroly pro v.s. fibroadenomy oboustranně, nyní na UZ v HVQ L prsu lehce nepravidelné hypoechogenní ložisko 5 mm 26.7.2023 biopsie: invazivní duktální karcinom G2 s in situ (DCIS) komponentou, ER 100%, PR 100%, HER2 2+,...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.