Meta nádoru nadledviny

30. 6. 2020 17:53
raritní

Pacientka nyní ve věku 68 let, PS 0, léčena pro hypertenzi, glaukom, po kompl. gyn operaci v 50 letech pro krvácení. Užívá Indapamid, Tezeo, kape do očí Xalatan
Před 5 lety provedena adrenalektomie vpravo pro adenom kůry nadledvin nejistých bilogických vlastností, nenaplněna arbitrární kritéria adenokarcinomu, proces nehodnocen jako jednoznačně maligní, funkčně neaktivní, indikována dispenzarizace
5/20 - ložisko baze P plíce S7 velikosti 11 mm PET/CT pozitivní, provedena neanatomická resekce, potvrzena meta LG adrenokortikálního karcinomu do P plíce, R0

Prosím o radu ohledně dalšího postupu.

Pacientku budeme dále dispenzarizovat - jak často a jaká vyšetření a odběry byste navrhovali?

Děkuji.

Reakce: 2

Doporučil bych CT hrudníku a břicha každé 4 měsíce v prvních 2 letech, pak bych interval prodlužoval. Pokud nebyl nádor funkčně nikdy aktivní a pacient nebude mít symptomy, hormonální nadprodukce, tak bych pravidelně prováděl jen základní biochemické vyšetření (ionty, ure, kreat). Bylo by dobré upřesnit anamnézu hypertenze a její vztah k provedené adrenalektomii - došlo po resekci k nějaké změně tlaku?

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Budeme nadále sledovat, CT objednáno. Pacientka nemá žádné potíže, K mírné dekompenzaci tlaku došlo krátce po operaci, byla upravena léčba, od té doby TK na terapii stabilní.

Tazatel byl s doporučeními spokojen