Rasové rozdíly a léčba gynekologických karcinomů
Co víme o rasových a etnických rozdílech při zařazování žen s gynekologickými karcinomy do klinických studií? Odpovíme v tomto článku.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Nádory slinivky břišní » Mladá pac. s recidivujícím ca pankreatu

Mladá pac. s recidivujícím ca pankreatu

29. 11. 2023

Vážení kolegové, prosím o názor a případné doporučení dalšího postupu v komplikovaném případě 46leté pac. s recidivujícím nádorem pankreatu. Lokálně pokročilý adenokarcinom pankreatu, st.p. ERCP se zavedení stentu pro ikterus, st.p. hemiduodenopankreatektomii 8/20 - pooperační elevace markerů - zjištěno postižení LU paraaortálně a v mesenteriu, st.p. XII. sériích chemoth. FOLFIRINOX - PR/SD. Zvažováno provedení Cyber knifu - při restadingu - negativní nález a normalizace markerů - dále sledována v KV 4/22 zjištěna lokální recidiva s elevací markerů - bez postižení LU či vzdálené generalizace - odeslána na zvážení provedení RT.

Pac. konzultována 4/22 v KOC Plzeň dr. S. – pokus o konkom. CHT-RT v kombinaci s gemcitabinem weekly (přínost steraotaktické terapie velmi sporný s ohledem na charakter onemocnění - časné generalizace). Než došlo k zahájení terapie ještě konzultace v FN KV (dr. D. resp. L. - doporučena systémová terapie s ohledem na progresi markerů - žádost o Lynparzu zamítnuta pojišťovnou ) *** následně se tedy pac. opět dostává na naše pracoviště - podáno celkem XI. sérií chemoth. FOLFOXIRI - ke konci již s velmi obtížnou tolerancí a nedodrženými intervaly léčby + alergií na oxaliplatinu - ukončeno 1/23 *** dle PET/MR 2/23 - vyšetření stabilní onemocnění bez přítomnosti generalizace - provedena cílená RT v Protonovém centrus konkom. podáním capecitabinu *** 8/23 - 2,5 měsíce po léčbě progrese markerů s mírnou progresí velikosti ozářené recidivy. Pac. odeslána na naše pracoviště k další chemoth. (MUDr. V.) *** 10/23 zahájena pal. chemoth. gemcitabinem - podány II. série s nedodržením termínů pro vysoké hodnoty jaterních testů a zhoršování klinického stavu. Pac. postupně s narůstajícími zažívacími potížemi a bolestmi 11/23 progrese markerů .....předpokládáme PD....

Onkologická speciální: C25.0 Adenokarcinom hlavy pankreatu s generalizací do lymfatické uzliny jaterního hilu, v.s. dvě drobné uzlinové metastázy v retroperitoneu paraaortálně. Stp. punkční verifikaci v 07/2020. St.p. duodenopankreatektomii v 08/2020. V 11/2020 dle CT retroperitoneální lymfadenopatie. TNM: pT2 pN1 (2/4) cM0 G2 st IIB, následně cT4 cN0 cM0 st III.

Histologie: 01.07.2020 biopsie: A- vyklenutí na horní hlavě pankreatu- cytologie je pozitivní na přítomnost maligních buněk B- zvětšená uzlina blízko hlavy pankreatu- cytologie je negativní na přítomnost maligních buněk C- ložisko z jaterního hilu- cytologie je pozitivní na buňky maligního novotvaru

Poznámka: nejspíše by se mohlo jednat o metastázu karcinomu s mucinozní diferenciací. Původ v pankreatu a pankreatobiliárním systému je možný. Na úrovni cytomorfologie nelze vyloučit i tlusté střevo a ovárium. Nutná je klinická korelace. Dg. MKN-O: 8001/6, MKN-10: D377 8/20 operace - G2 duktální adenokarcinom hlavy pankreatu, prorůstající fokálně do submukosy duodena a do peripankreatické tukové tkáně. Tumor nedosahuje do resekčního okraje pankreatu. V peripankr. LN a LN z oblasti a. hepatika zastiženy metastázy tohoto adenoca pT2 pN1 (2/4). BRCA 2 pozitivita

Dosavadní léčba: 23.6.2020 ERCP KV - zavedení stentu 01.7.2020 FN Plzeň - biopsie 8/2020 FN Bulovka - duodenopankreatektomie sec. Whipp. 11/2020 FN Bulovka - zavedení port-katétru 12/2020 - 5/2021 FN Bulovka - 12. cyklů FOLFIRINOX s CR od 7.7.2022, do 17.1.2023 - RTO Cheb - XI. cyklů paliativní chemoterapie FOLFIRINOX (ke konci špatná tolerace - vysazen ELO) 5-6/23 - provedena RT na Protonovém centru - oblast lokální recidivy a spádových lymfatik + oblast hlavy a těla pantkreatu a redukovaných lamfatik - 42 gy +12 Gy Gy ve 14+4 frakce ,a 3 Gy 5 x týdně + konkom capecitabine 3-0-3 (od 2-18 frakce) 10-11/23 II. nekompletní série Gemcitabine - termíny nedodrženy s progresí.

Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: Onkomarkery: 6/20 CEA 4,19; CA 19-9: 141,9 pooperační elevace markerů - CEA 11.06 Ca 19-9 2159,9 - retroperitoneální adenopatie 7/21 - CEA i ca 19-9 - negativní 11/21 - Ca 19-9 - 31 1/21 - CEA 6,7 , Ca 19-9 - 299,8 4/22 ca 19-9 - 263 CEA 6,7 7/22 ca 19- 9 750 10/22 ca 19-9 197 1/23 - ca 19-9 95 CEA 6.55 8/23 - Ca 19-9 630 9/23 CEa 40 ca 19-9 nad 1000 11/23 CEA 100 ca 19-9 nad 1000 23.3.2022 - PET/MR Plzeň -

Závěr: ve srovnání s vyšetřením PET/MRI z 13/7/2021 nově přítomná FDG akumulující lokální recidiva v retroperitoneu, neostře ohraničná od okolních struktur včetně cév, bez známek vzdálené nebo uzlinové disseminace nádorového onemocnění 04.08.2022 SONO jater a žlučových cest, Cheb - játra normální velikosti, parenchym celkově mapovitě nehomogenní struktury při difuzní hepatopatii, při S1 mezi jaterním hilem a DDŽ je heterogenní tumorozní formace vel.34mm v průměru s drobným anechogenním centrem v.s. recidiva tumoru. Intrahepatální žlučovody nerozšířené s drobnou aerobilii st.p.CHE a duodenopankreatektomii. 11/22 - CT břicha a pánve postkontrastně: V dokumentaci zmíněno CT 4/2022, ale nevím kde, tudíž nelze srovnat, dle popisu bez zásadních změn. Po prostudování dokumentace se omezuji na stručný popis - od PETMR a CT 4/2022 (dle popisu) nedošlo k progresi nálezu, centrální rozpad patol. procesu. Takže recidiva v jaterním hilu se nemění, obrůstá průchodnou v. portae a žl. cesty bez dilatace, v kontaktu na okolní orgány. Patol. LU nebo meta v jiných lokalizacích nevidím. 17.2.2023 - PET/MR - Závěr: ve srovnání s vyšetřením PET/MRI z 3/23 přítomná lokální recidiva v retroperitoneu, nemení veliksot (dle RECIST tedy stabilní onemocnění), ale snížila metabolickou aktivitu (Dle EORTC téměř kompletní odpověď), bez známek vzdálené nebo uzlinové disseminace nádorového onemocnění 8/23 - Protonové centrum. - závěr - mírná velikostní progrese subhepatálně mezi v portae a v cava inf s větvením tr. coeliacus uloženéporce recidivy. V mírné progresi je i hypodenzní ložisko v S1 a centrální části S4 jater v místě propagace recidivy do jaterníého parenchymu - zde se může jednat o demarkující se posradiační nekrosu. nové známky diseminace nejsou přítomné....

Sdílet

Reakce kolegia: 2

Obávám se, že netoleruje-li ani samostaný Gem (natož jeho kombinaci s čímkoliv), nebude již co dalšího s rozumnou toxicitou a alespoň nějakým efektem nabídnout. Celkový stav je buď ještě dobrý a využil bych tedy této skutečnosti se stabilizací nálezu (či jen mírnou progresí) na grafickém vyšetření a ponechal ji bez léčby, nebo již je horší a nesplňuje kritéria pro další aktivní terapii (ani zvažovanou Lymparzu). Pak nezbývá než BSC.

Podle mého názoru jsou možnosti protinádorové léčby vyčerpány. Symptomový přístup je tak optimální, nejspíš včetně psychologické podpory.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 14. 12. 2023 21:28

Další případy

Progrese TU Vaterské papily při adjuvantní CHT

28. 4. 2022 16:02

Pac. přišel na onkolog. ambulanci 11.1.2022 se zákl.dg.: TU Vaterské papily seu duodena dg.12/2021 pT4 pN0(3/0+) pM0 KS II.B Obstrukční ikterus 12/21 Stp hemipankreatoduodenektomii sec Whipple, pankreajejuno, choledochojejuno anastomoza Roux en Y,gas...

raritní

Ca pankreatu - adj. CHT

Dobrý den, pacientka 44 let, kuřačka s nově dg Ca kaudy pankreatu 12.6.2018 levostranná resekce pankreatu, pooper. průběh komplikován bilat. BPN s respir. selháním s nutnosti tracheostomie a UPV, t.č. rekonvalesce...

Polymorbidní žena, jak s adjuvantní terapií

22. 2. 2024 16:24

Dobrý den, prosím o konzultaci postupu. Jedná se o polymorbidní pacientku 71 let, s objemnějšími prsy, v anamneze po operaci srdce pro rozsáhlé postrevmatické změny, výměna mitrální, aortální, trikuspidální chlopně 10/2016 SV arytmie, Arter hypertnez...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.