Muž, 1944, s generalizovaným mezoteliomem pleury

11. 12. 2020 08:43

Muž, 1944, s generalizovaným mezoteliomem pleury. Do 11/2019 léčen 6 cykly pemetrexed+cisplatina, dle PET/CT byla dosaženo PR, léčba byla tehdy dále ukončena pro hematologickou toxicitu. Aktuálně je podle PET/CT progrese, pacient je nadále v dobrém stavu, pracující, PS 0-1, lab kromě hraniční clearance v normě, KO v normě. Nemocný má zájem o retreatment pemetrexed + cisplatina. Podání cisplatiny znovu považuji za rizikové pro nefro, ale potenciálně i oto a neurotoxocitu. Jaký je Váš názor? Navrhovali byste znovu podání pemetrexedu v monoterapii?

Reakce: 2

Chemoterapie u mezoteliomu v další linii má nízkou účinnost (7-20%). Význam má podání imunoterapie, bez ohledu na PD-L1 expresi – nivo +- ipi, anebo pembrolizumab. Léčba není ale ze ZP hrazená.
Cisplatinu bych znovu nepodávala. Rechallange pemetrexedem v 2. linii má jistě smysl, bohužel ani pemetrexed není v této indikaci hrazený. Pacient by si ho musel hradit, nejde o velkou finanční položku, generický pemetrexed stojí do 10 tisíc korun na cyklus. Další možností chemoterapie je vinorelbin, nebo gemcitabin.

Cisplatinu bych též nepodával. Retreatment pomocí pemetrexedu je možný, ale bohužel nehrazen pojišťovnou, nicméně pro řadu pacientů finančně dostupný. V dalších liniích též NCCN doporučena imunoterapie (nivo+ipi či pembro), ale opět není hrazeno pojišťovnou - čili by bylo nutné vyžádat par. 16 nebo hradit nemocným. alternativou může být chemotp. s vinorelbinem či gemcitabinem, nelze čekat ale velký efekt.

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. 18. 12. 2020 08:09