non-mCRCP

23. 8. 2015 23:34

Pacient 82 let v dobrém biologickém stavu, PS 0
Z anamnézy: běžné dětstké nemoci, hypertenze, dolní dyspeptický syndrom, divertikulosis, vertebrogenní obtíže, 1/2015 ICHS, arytmie srdeční, operace: revize břicha pro subileózní stav, úrazy: 0
Léky prav: Betaloc, Prestarium, ANP, Ortanol, Tulid, Alergie: Ketazon
UA: V 1/2007 urosepseí a NL vpravo, současně elevace PSA na 9.44 ug/l, po přeléčení IMC pokles na 3.65 ug/l; 8/2008 nasazen neurontin pro radikulární sy, pak výrazné zhrošení mikce, vysazen; 8/2019 IMC
NO: 2/2010 Bx prostaty při PSA 23.73 ug/l cT2a Nx M0 GS4 (2+2)
Histologie: zleva bez tumoru, vpravo ložisková infitrace acinárním adenokarcinomem převážně tubulární úpravy GS4 (2+2)
Scinti skeletu degenerativní změny, ale susp. v oblasti Th1
Rtg snímek bez ložiskových změn
nasazena HT před plánovanou radioterapií, zprvu CPA, ale nadir PSA 5.30 ug/l, proto změna za LHRH analoga 10/2012 Mírná nebolestivá gynekomastie, pro zhoršování nasazen Tamoxifen.
Pro chabou odpověď rozšířena farmakoterapie o antiadrogen na MAB. Přes MAB pozvolný vzestup PSA hladin
Při LHRH nepříjemné návaly horka, CPA bez většího efektu
poslední kontrola 02.07.2015
Subj. se cítí dobře, problémy s krční páteří, planována rhb Močí volně, dysurie nejsou, problémy s předkožkou, nyktzurie 1-2*, diurie v přiměřencýh intevralechm lumbalge nejsou, spokoejn.
Lab. nálezy v normě, PSA 9.46 ug/l ICTP 7.97 ug/l
Břicho klidné, měkké, bpn
Usg ledviny bilat v typické lokalizaci, přiměřené velikosti, bilat bez dilatace KPS, vpravo v horním segmentu litiáza o půrm 8.7 mm, vlevo bez zřetelné litiázy, parenchymu bilat dosti, měchýř s velkou náplní, stěny hladké, ale na pravé stěně prominence do měchýře, síla detruzoru přiměřená, okolí měchýře klidné, prostata cca 25 g, ufm pěkná křivka s Qmax 16.3 ml/s, usg reziduum 20 ml.
Aplikován Zoladex 10.8 mg s.c. šarže KX888
Rp: Androcur 50 tb 100 mg 4*, Tamoxifen 100 tb 1*

Pacient preferuje sexuální život a žádá vysazení terapie; manželka (77) údajně není se současným stavem spokojena. Pro progresi PSA navržena účast v klinické studii zaměřené na nemetastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty.
Prosím o zvážení postupu - preference pacienta či další linie léčby?

Reakce: 3

Nejsem si jist, zda v této situaci vůbec existuje řešení, které by mohlo splnit přání pacienta i požadavky protinádorové léčby. Pro rozhodnutí by bylo dobré znát přesnou dynamiku PSA a výsledky zobrazovacích metod (CT, scinti skeletu). Osobně bych asi vše s pacientem pečlivě probral a s největší pravděpodobností zůstal u stávající léčby do další progrese PSA. V případě jednoznačného ložiska na CT by bylo možné zvážit radioterapii (viz imprese na sonografii?). Klinická studie se jistě jeví jako dobré řešení z onkologického hlediska, ale je otázka, zda bude vhodná k dispozici.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. 25. 8. 2015 00:08

Podle dokumentace byla RT plánována, není však zmínka, zda byla i provedena. Pokud ne, jednoznačně bych ji preferoval a zastavil veškeré hormonální manipulace, pokud přeci jenom byla, při relativně pomalém vzestupu bych na MAB setrval a další linii zvažoval až při zrychlení dynamiky PSA, za předpokladu, že nejsou projevy onemocnění v jiných lokalizacích.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 6. 9. 2015 07:06

Kooperace pacienta při jakékoliv léčbě je nezbytná a aktivní léčbu nelze "nařídit". Bohužel ani negativní reverz nemusí být dostatečnou ochranou, pokud pacientovi bude léčba vysazena jeho stav bude logicky progredovat. Nemetastatický CRPC nemá stanoveny linie léčby, je tedy vhodné jej přesvědčit alespoň na setrvávání na současné léčbě, ev. zkusit vysadit antiandrogen v rámci MAB a dále léčit až metastatické onemocnění.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 6. 9. 2015 07:11