Nynější onemocnění a primární léčba

6. 11. 2018 07:30
raritní

V době dg. 35letá nemocná, absolvovala parciální resekci pravého prsu s exenterací pravé axily pro špatně diferencovaný invazivní duktální karcinom mléčné žlázy, bez metastatického postižení 37 odstraněných uzlin G3 pT2 pN0 M0 Nott. skore 8 ER 0% PR 0% MiB1 40% HER2/neu skore 0 (16.6.2014)
Následně po 6 cyklech adjuvantní CHT FEC/doce (7-11/2014)

Přidružená onemocnění:
E063 Autoimunitní tyreopatie
St. po operaci obou očí, St. po operaci kolene vlevo
St. po operaci varixů obou DK
St. po TE v dětství

Další vývoj onemocnění
Z doplněného genetického vyšetření nebyla prokázána mutace BRCA1 a 2, přesto s profylaktickým záměrem a na přání nemocné doplněna subkutánní mastektomie bilat. 19.1.2015 a následně LAVH s oboustr.adnexektomií v 9/2015.
Přesto zjištěna generalizace triple negativního ca. prsu do uzlin mediastina, prsů a axil bilaterálně již v 10/2015 (tedy 11 měsíců po ukončení adjuvantní léčby).
Aplikována paliativní chemoterapie:
Paclitaxel/Avastin - od 10/2015 do 12.2.2016 - progrese onemocnění dle PET/CT (3/16)
Pal. CHT XeNa st. po 2 sériích (3 - 4/16) - progrese
Pal.CHT- CPT+Gemzar- od 4/16- 10/16 - klin. progrese - LU na krku vpravo, i dle PET/CT 12/16, navíc kolapsový stav
CHT Myocet - st.p. 1. sérii 12/16, Pal.CHT- CMF- od 1/17 -3/17, Pal. CHT Endoxan metronomicky od 3/17 do 6/2017 – vždy ukončeno pro progresi

Aktuální nález:
PET/CT léto 2017: na krku vpravo, v obou nadklíčcích, axilách a v mediastinu mnohočetné metastázy v uzlinách, mnohočetné postižení obou prsů s tumory mezi implantáty a kožním krytem i hrudní stěnou bilat. Plíce, játra i další orgány bez meta

Otázka:
Existuje ještě nějaká možnost ovlivnění dosud pouze negativního vývoje onemocnění TNBC u velmi mladé nemocné celkově ještě v dobrém stavu, bez mozkových meta, ale s obrazem již až „pancéřového hrudníku“?

Reakce: 4

Onemocnění je nejspíš chemorezistentní, a přináší nemocné značné utrpení v souvislosti s lokalizací metastáz. Pokud má ale dobrý krevní obraz a nemá výraznou neuropatii, mohl by se zkusit Halaven v opatrném dávkování vzhledem k předléčenosti. Dále bych možná konzultovala radioterapeuta, zdali by nebylo možné zařadit do léčby i radioterapii.

Souhlasím s kolegyní, zvážila bych RT (je-li to možné i odstranění implantátů - pokud je tumor nad i pod implantátem, je ozařování většího objemu zatíženo větší chybou nehomogenity) a podala bych chemoterapii buď s navrhovaným Halavenem nebo bych event. zkusila carboplatinu + paclitaxel v týdenním podání (pokud měla pacli původně v 3W).

Nádor je patrně chemorezistentní proto si od další chemoterapie nelze očekávat efekt. Jedinou šancí je klinická studie. V MOU nyní probíhá klinická studie fáze 1 s imunoterapií- studie NIR , předléčené pacientky s TNBC lze zařadit.

Jestli jsem dobře pochopila otázku, pycient nyní nemá recidivu a dotaz je na to, co by kdyby v roce 2012? Vzhledem k tomu, že šlo o G1 chondrosarkom, předpokládala bych minimální citlivost na chemoterapii a klonila bych se k lokální léčbě. Otázka je, jakého původu byl výpotek a zda by nebyla úspěšná samotná reoperace, když nyní je pacient v remisi po dalších chirurgických zákrocích, nicméně indikaci radioterapie při rychlé recidivě po prvním chirurgickém výkonu pokládám za správnou.