Opakovaná adjuvantní chemoterapie po metastazektomii

26. 7. 2020 20:08

Mladá pacientka nar 1983 - s dg Ca c. transversum pT4aN1bM1 - omentum, ovarium bilat 08/2018
St.p. LSK dg adnexectomii l.sin, excsio TU c. Douglase 14.8.2018 v okresní nemocnici, histolog. - výstelka cysticky změněného lev Ovaria je tvořena TU masami s tubulů a tubulovil. typem růstu, převážně obraz LG mucinózní Ca ovária, mitotická aktivita vysoká, v části excizí ze stěny cystoidního TU jsou ve stromu zastižen ložiska infiltrovat rastoceho HG mucinózní adenoCa, HG karcinomové masy fokální infiltrují stromu, prostupují na povrch serózní vaječníky a tvoří i implantační mts na povrchu TU změněného ovária, tkáň z ložiska z peritonea c. Douglase - mts ložisko HG Ca - HG mucinózní adenoCa Ovaria l. sun - po telefonické konzultaci s info o následné dg Ca c. transvresum - hodnoceno jako mts kolonického Ca
Následne v centre realiz. HYE a AXE l dx, resekce c. transversum, peritonealizácia, 9.9.2018, histologii. adenoca c. transvesrum, G2, bez IHC známek MSI-H, LVI pozit, PNI Nega, z 10 LU / 3 s mts adenoca, v okolním tukové tkáni 1 depozit TU, mts v cavum Douglase 5x2x1,5 cm jinak omentum bez nádorových změn, iliacký uzliny z prava i zleva a paraaort. LU - spolu 11 LU Nega, uterus Nega, prav. ovarium s mts adenoca, ascites Nega, MSI Nega - MSS, RAS wt
Adjuv CHT CAPOX od 12.10.2018, při 6 cyklu oxaliplatiny ke konci infuze - erytém na kůži ruky, svědění celého těla - alergie reakce, od 7.- cyklu solo capecitabine do 04/2019
sledování
06/2020 recidiva onemocnění - jaterní mts + 1 TU léze ve stěně HČ dle PET/CT
St.p. metastezektomii - atyp resekce pro 2 mts hepatis S3, mts mesenterii, susp. mts pararectalis extraperit. 13.7.2020, histologii. mts Kolonické adenoCa v hepare i v mesenteriu, v oblasti ampuly recta bez malignity, t.č. by pacientka bola indikovaná na systémovú chemoterapii - stále třeba brát léčbu jako adjuvantní? vhodný režim s oxaliplatinou? jak postupovat při kontraindikaci na oxaliplatinu pro alergickou reakci? Dekuji velmi pěkně za odpoved
Genet vyš. NR 14.1.2019 - Negat
01/2019 hypotyreózy na subst léčbě

Reakce: 2

Popis klinické situace je poněkud kostrbatý. Chápu to tak, že od počátku jde o metastatický kolorektální karcinom , wt-RAS, MSS. Po první rozsáhlé radikální resekci podána adjuvance s oxaliplatinou, na kterou vznikla alergie po 6 cyklech CAPOX, pak pokračoval samotný capecitabin. K relapsu došlo za rok. Aktuálně je po radikální metastazektomii a vzhledem k vysokému riziku dalšího relapsu je zvažována adjuvance.
Oxaliplatina je nevhodná pro alergii, irinotekan není také vhodný pokud nejsou přítomny metastázy, stejně tak cílená léčba.
Pokud skutečně nejsou žádné zbývající metastázy, tak bych volil nyní sledování a systémovou léčbu bych nechal až pro případ dalšího lokálně neřešitelného relapsu. Pokud by pacientka naléhala, tak lze podat "adjuvantně" znovu monoterapii kapecitabinem (doba do relapsu byla cca 1 rok).
Pozn.: Léčbu pacientů ve IV. klinickém stadiu po radikální resekci metastáz chápu jako adjuvantní, ale i ze studií plynou odlišnosti proti časnějším stadiím.

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 31. 7. 2020 16:42

V tomto případě, po odstranění nejspíše všech lézí u již dříve metastatického onemocnění bych preferoval konzervativní postup a dále pacientku jen sledoval. K potřebě využití další léčby bezpochyby dojde, ať si tedy alespoň nyní užije života. Doplnil bych však genetické vyšetření, pokud jej již neměla.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 2. 8. 2020 21:35