Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Ozáření u malobuněčného ca plic

Ozáření u malobuněčného ca plic

12. 4. 2021
Dobrý den, můj dotaz je spíše z radioterapeutického ranku a je mi jasné, že odpověď nebude jednoduchá. jedná se o 59 letou pac. v celkově dobrém stavu, bez výr. přidružených dg. (HT..) s diagnostikovaným malobuněčným ca... aplikováno celkem 5 sérií chemoth. platina + vep - s kompletní remisí onemocnění. V průběhu terapie 2x infekce COVID 19. Při druhé infekci kombinace s febrilní neutropenií, s postcovidovými změnami v oblasti plic. DAlší série chemoth. již nebyla s ohledem na zhoršenou toleranci podána. Zajímala by mě nyní otázka indikace aktinoth. - ano/ne, případně cílový objem, dávky a frakcionace s ohledem na přínos a rizika v terénu postcovidových změn. Děkuji Onkologická diagnóza: C34.9 - Bronchogenní Ca PHL plic s mediastinální a nadklíčkovou adenopatií vpravo TNM: T1N3M0 st. IIIB , Cytologicky z odběru závěr:z transbronchiální punkce přítomny útržky epitelu charakteru malobuněčného karcinomu( SCLC), kt. jsou bez souvislosti se stromatem či měkkými morf. hodnocenými tk. strukturami 8041/6 Dosavadní léčba: 15,10,2020Z: Aspirační biopsie z uzliny z pravé retroklavik.oblasti-K.Vary - negativní histologie 9,11,2020 bronchoskopie+ EBUS TRN klin. FN Plzne pozitivní cytologie 8,12,2020 I. série cis PT+ Vepesid s febrilní neutropenií , reinf. Covid 13,1,2021-17,3,2021 IV s. CBDCA + Vepesid Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: PET/CT vyšetření do FN v Plzni -9.10.20 - Závěr: Vysoce metabolicky aktivní lymfadenopatie v mediastinu a pravém nadklíčku. Dále dvě malé FDG akumulující plicní léze v pravém horním plicním laloku, které příliš neodpovídají primárnímu nádorovému procesu ve vztahu k uvedené lymfadenopatii. Zároveň náelz není jednoznačný ani pro mediastinální typ nádorového procesu. Nutné tedy zvážit i jinou etilogii (např. lymfom), v každém případě mediastinální uziny jsou dostupné transbronchiální punkci. 9,11,2020 bronchoskopii - - bez přímých či nepřímých zn. tumoru v dohledné části bronch. stromu, autofluoresc. bronchosk. neg.- TRN klin. FN Plzen EBUS bronchoskopem -paket LUv pozici dol.paratracheální vpravo 25mm, provedeno opak. TBP pod EBUS kontrolou z LU na cytolvyš+ cytoblok 6,1,2021CT mozku a z.j.:zá-normální nález, slizniční změny v obou antrech 3/21 - PET/CT - Závěr: V rozsahu vyšetření bez zřetelné, FDG akumulující viabilní neoplazie. V místě obou původně patrných ložisek v pr. horním plicním laloku v S2 dnes přítomna drobná metabol. neaktivní, v.s. fibrozní rezidua - vhodné další sledování. Vymizely původně patrné hypermetabolické uzliny.
Sdílet

Reakce: 4

Rozhodnutí na základě jasných dat nebude možné, jelikož pro takovéto pacienty prakticky neexistují. Nicméně pokud bych vztáhl případ na operovaného pacienta se SCLC s pozitivnímu uzlinami vyššími než N1, pak existují skrovná data, že zde u těchto pacientů (se SCLC) může pooperační radioterapie postižených oblastí uzlin vést k prodloužení přežití. Obvykle byl volen režim 54Gy ve frakcích 2Gy/den na oblasti předchozích pozitivních lymf. uzlin. Klonil bych se k tomuto schématu a dále zvážil doplnění PCI po dokončení RT na oblast LU a následně kontrolním MR mozku.

Prosím autora dotazu o doplnění, zda jsou skutečně přítomny postkovidové změny na PET/CT. Z uvedeného popisu se zdá, že nikoliv. Pokud nebylo provedeno, je vhodné doplnění funkčního vyšetření včetně TLCO (dříve difúze). Pokud bude obojí bez nálezu, pak bych se indikace ozáření neobávala.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Dohledal jsem - na PET/CT z 3/21 - jsou popsaná bilat. fibrozní rezidua po covid pneumonii.

Bylo by vhodné zhodnotit ještě rozsah fibrózních změna a provést funkční vyšetření - viz výše. Při významnější poruše (středně těžký až těžký pokles) plicních funkcí a/nebo TLCO a rozsáhlých změnách bych nepovažovala ozáření za vhodné.

Radioterapie u SCLC má největší přínos v případě časné a konkomitantní indikace. Byl ale zaznamenán přínos na přežití též u nemocných s extensive disease, kteří měli po chemoterapii residuum plicní, s podstatnou až kompletní remisí vzdálených metastáz. Dále se při indikaci radioterapii ustupuje od rozsáhlého elektivního ozařování nepostižených uzlin a je příklon k ozáření jen zvětšených popř. PET pozitivních oblastí. V daném případě byla dosažena kompletní remise, takže je otázka, co by se ozařovalo - původní PET/CT pozitivní oblastí? Pokud by objem zahrnoval i ty drobné léze v horním laloku, zdá se mi, že PTV by byl asi hodně velký, s podstatným postižením zdravé plicní tkáně. To v kombinaci s postcovidovým postižením není příliš příznivé. Rozhodně se přikláním k doporučení prim. Krákorové zhodnotit nyní napřed plicní funkce. Spíše bych se přiklonila k indikaci PCI a hrudník neozařovala.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.