Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom prostaty » Pacient s nádorovou duplicitou: neuroendokrinní karcinom močového měchýře a karcinom prostaty

Pacient s nádorovou duplicitou: neuroendokrinní karcinom močového měchýře a karcinom prostaty

24. 10. 2018
Muž, ročník 1942, univerzitní profesor, vědec. Anamnesticky ischemická choroba srdeční, po katetrizaci v roce 2015, intermitentně arytmie, sledován na kardiologii, warfarinizován. DM léčený perorálními antidiabetiky. V celkově dobrém stavu, spolupracující, ECOG 0. Květen 2018 makroskopická hematurie s koaguly, kompletně urologicky vyšetřen. Klinické vyšetření: Břicho měkké, bez rezistence, bolestivosti, varlata elastická, bez ložiska, per rectum prostata zvětšená, pravý lalok tužší, ale ohraničený (suspektní nález na prostatě). Laboratorní vyšetření: PSA 9,2, cytologie moči pozitivní. Biopsie prostaty: odebráno 12 vzorků dle běžného schématu, 3 vzorky zprava pozitivní, GS 3+4. Vzhledem k pozitivní cytologii a hematurii doplněna cystoskopie, kde solidně-papilární tumor na zadní stěně, neostře ohraničený. CT-IVU s normálním nálezem na horních močových cestách, bez známek extravezikálního šíření nádoru či lymfadenopatie. V červnu 2018 provedena transuretrální resekce (TUR): histologicky malobuněčný neuroendokrinní karcinom se současnou přítomností špatně diferencovaného uroteliálního karcinomu, hodnoceno jako pT1 G3, svalovina stěny měchýře byla v preparátu přítomna. Jakou léčbu byste indikovali?
Sdílet

Reakce: 3

Jako základní postup vidím chirurgii - cystoprostatektomii, pokud to komorbidity umožní. Nález není ani v jednom případě pokročilý, avšak v m.měchýři jde o tumor vysoce agresivní, šlo by tedy indikovat neoadjuvantní CHT na bázi platinového derivátu a etoposidu v počtu 3 cyklů. Po domluvě s pacientem a jeho kardiologem by šlo jistě zvážit i méně radikální přístup s resekcí měchýře a zajištění nádoru prostaty pouze endokrinní léčbou, třeba i intermitentní nebo odloženou podle sledování vývoje PSA. V rámci primární léčby bych zatím o RT neuvažoval.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 26. 10. 2018 11:22

Dle mého soudu je nutno se primárně soustředit na nádor močového měchýře, kde se zjevně jedná svou podstatou o agresivní nádorové onemocnění. Přes vyšší věk pacienta je třeba zvážit systémovou chemoterapii (dle rozhodnutí klinického onkologa, nejspíše se zaměřením na tyto typy nádorů - kombinace s etoposidem atd.). Další léčba by závisela na celkovém stavu pacienta. Z onkologického hlediska by byl optimální radikální výkon (cystoprostatektomie), který by vyřešil i otázku karcinomu prostaty. Alternativou je kontrolní endoskopie s biopsií a rozhodnutím dle nálezu. Karcinom prostaty nevyžaduje nezbytně okamžitou léčbu, postup bych volil v závislosti na průběhu tumoru měchýře a na dynamice hodnot PSA.

Vzhledem k tomu, že ca močového měchýře je pokročilejšího charakteru, než ca prostaty, řídila bych se tím, jaké jsou možnosti u ca m.m. Tj. buď neoadjuvance (s CHT) nebo radikální chirurgický výkon. Nicméně vzhledem k tomu, že CHT používaná u ca m.m. mi nebude nijak řešit ca prostaty a s přihlédnutím k věku pana profesora a jeho kardiálním komorbiditám bych raději přistoupila přímo k operačnímu radikálnímu výkonu - je-li to z interního hlediska možné, tj. k cystoprostatectomii. Jinak bych se obávala situace, že jeden z tumorů zprogreduje a budu následně limitovaná minimálně vyšším věkem nemocného stran operace nebo použitím LH-RH analog stran kardiotoxicity. Pravděpodobně bych vše pacientovi důkladně vysvětlila a zvážila i jeho priority. Ale operační výkon bych privilegovala.

Další případy

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Uroteliální ca se selháním intravesic. terapie

11. 1. 2024 09:37

Vážení kolegové, dovoluji si požádat o názor stran dalšího postupu u 71letého pac. s recidivujícím povrchovým urotel. ca se selháním intravesicální terapie (BCG, MMC) C 67.9 - močový měchýř, recidivující - po opakovaných TUR, st.p. podání BCG vakcín...

raritní

Mladý pac. s adenoca m.m.

30. 10. 2023 09:48

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. Děkuji. Onkologická diagnóza: C67.9 Adenokarcinom močového měchýře, st.p. transuretrální koagulaci a následné resekci m..m 8/23 s komplikovaným hojením TNM: pT2b pN0 cM0...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.