Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Zpravodajství z KNOU 2024. Co je nového?
Proběhl již devátý ročník konference Komplexní novinky v onkourologii 2024. Co zajímavého zaznělo? Nenechte si ujít videokomentáře. Více ZDE.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Pacientka v době dg. generalizovaného adenoca plic 56letá

Pacientka v době dg. generalizovaného adenoca plic 56letá

2. 9. 2019
Pacientka v době dg. generalizovaného adenoca plic 56letá. 05/2012 diagnostikovaný adenokarcinom v levém dolním plicním laloku široce nasedající na pleuru, levostranná hilová lymfadenopatie, meta do mozku, meta do lopatky vlevo, T2 N1 M1, st. IV. PS ECOG 1. Bylo provedeno ozáření LGK pro 5 meta, následně podán 1 cyklus chemoterapie paklitaxel, karboplatina, dále nepokračováno pro zjištěnou pozitivní mutaci EGFR. Byla léčena cíleně erlotinibem, plus BMA (Xgeva), 4 roky, s dosažením PR. 07/2016 byla zjištěna lokální progrese vlastního tumoru a 2 nové meta CNS, ostatní lokalizace se stabilizací. Bylo indikováno paliativní ozáření tumoru, tot.ref. D=48 Gy SRT 4D IGR a opět LGK. Pojišťovna byla požádána o schválení pokračování léčby erlotinibem při oligoprogresi zaléčené SABR – zamítnuto. Léčba erlotinibem byla ukončena. Dále stabilizace bez léčby do 08/2017, kdy se objevuje nově meta levé nadledviny, která je následně ozářena CyberKnifem. V 05/2018 meta i do nadledviny pravé, lokální progrese v hrudníku – uzliny hilu a mediastina. Následně léčena 4 cykly pemetrexed,cisDDP, dále pokračováno 13 cykly pemetrexedem do 05/2019. V 07/2019 dle PET/CT trupu nově v.s. meta v hepar, meta v os sakrum, progrese v nadledvinách a uzlinách retroperitonea. Byla provedena cílená punkce hepar, bez průkazu maligního postižení, pouze obraz steatózy. Tekutá biopsie k průkazu mutace T790 negativní. Nemocná dosud s velmi dobrou kvalitou života, PS 1. Chce další léčbu, je 7 let léčená pro generalizovaný plicní adenoca. Jaký byste doporučili další postup?
Sdílet

Reakce: 3

Souhlasím s rebiopsií, zejména pro pravděpodobnost T790, při negativitě bych také uvažovala o erlotinibu. Jiak zbývá docetaxel. Atezolizumab se mi podařilo na par. 16 v podobném případě získat, podporou byla 70% PD-L1 pozitivita z rebiopsie

Bez rebiopsie by byl návrat k původní a dlouhodobě úspěšné léčbě na místě, s ní by bylo možno spektrum možností možná rozšířit, třeba právě o imunoterapii. Jinak bude první varianta preferovatelná před CHT další linie, avšak v závislosti na rozhodnutí o úhradě pojišťovnou.

Byla by vhodná rebiopsie z jiného ložiska a genetické vyšetření ke zjištění eventuálních ko-mutací (ideálně NGS, lze např. Foundation One od firmy Roche).
Pokud nebude prokázána EMT, či jiná "druggable" mutace (včetně T790), pak bych indikovala do 3. linie znovu erlotinib. Stejně tak bych doporučila erlotinib, i když nebude možná rebiopsie. Úhradovým podmínkám to vyhovuje, ve vyšších liniích jej lze indikovat "v případě selhání předchozí chemoterapeutické léčby". Je vhodné také s odstupem indikovat tekutou biopsii znovu.
Pokud by měl úhradu atezolizumab, byl by možnou volbou i ten. Lze žádat na paragraf 16. Moc šancí tomu ale nedávám.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.