Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog, Urolog » Karcinom plic » Přechodná slepota po adjuvantní chemoterapii

Přechodná slepota po adjuvantní chemoterapii

26. 6. 2018
Pacientka VL, 51 let. V r. 2009 po levé horní lobektomii pro epidermoidní karcinom, st. IB, MiB1 20-30%, G3. Následně byly podány 3 cykly adjuvantní chemoterapie vinorelbin, cisplatina. V rámci posledního cyklu této CHT se objevila přechodná 24 hodin trvající slepota, se spontánní úpravou. Neurologické vyšetření, EEG i MR mozku bylo negativní. O amaurosis fugax se s ohledem na délku trvání epizody nejednalo (ischemická/psychogenní příčina?). V 08/2016 se objevila recidiva tumoru v levém plicním hilu, což bylo řešeno radikální radioterapií. Následně pacientka prodělala opakované kryoterapie při rozsáhlé obstrukci levého hlavního bronchu. Z rebiopsie koncem roku 2017 byla prokázána mutace ALK. Byla opakovaně žádána ZP o schválení indikace a úhrady krizotonibu, toto bylo opakovaně zamítnuto s tím, že máme podat primárně chemoterapii. Nadále jsme pokračovali pouze lokální endobronchiální léčbou, s nutností ošetření 1x měsíčně v CA. Podali byste s vědomím předchozí anamnézy chemoterapii? Nebo byste navrhli jiný postup?
Sdílet

Reakce: 3

Po platině vídáme často percepční poruchu sluchu, tato komplikace by byla výjimečná, ale souvislost s CHT (pravděpodobně jakoukoliv) je naopak dosti pravděpodobná. Měl bych tedy z této metody rozhodně obavu a maximálně bych tlačil na schválení 1. linie ALK cílené terapie, jak jste učinili.

Při zamítnutí souhlasu pojišťovny s cílenou léčbou v první linii bych také zvažovala podání chemoterapie - se změnou cytostatik oproti adjuvantní léčbě. Záleží také na intenzitě symptomů a rychlosti nynější progrese - pokud by nebylo riziko prodlení, je možné vyčkat na úhradu alektinibu, která by snad měla být v nejbližší době schválena.

Vzhledem k tomu, že ani opakovaná žádost na pojišťovnu neuspěla a lokální léčba nevede ke zvládnutí potíží, podala bych s vědomím všech rizik a s písemným souhlasem pacientky monochemoterapii. Po jejím selhání bude možné krizotinib indikovat do druhé linie.

Další případy

Lokálně progredující ALK pozitivní adenokarcinom

4. 12. 2023 10:39

Žena nar. 1950 OA: 2015 laparoskop.CHCE, hypertenze, DM na PAD, hyperlipoproteinemie, ICHS chron., varixy Medikace: Anopyrin, Siofor, Torvacard, Tarka Abusus: exkuřačka 20 let, 30 balíčkoroků 2021 Adenokarcinom dolního laloku levé plíce (vel. 20x18mm...

Adenokarcinom plicní se solitární meta CNS - indikace systémové léčby?

14. 6. 2022 06:47

Žena, nar. 1959 OA: stp. parc. thyreoidektomii, sledována na endokrinologii, astma bronchiale - alergické, vertebrogenní algický syndrom – 10 let bolesti páteře a hlavy, hučení v uších, dyslipidemie, celiakie - zjiištěna v 50 letech. Kouřila přerušov...

Jak dál u pacienta po ošetření mozkových metastáz bez relapsu na plicích

9. 5. 2022 16:12

Prosba o radu ohledně postupu u pacienta, kterému je letos 63 let. Je ve velmi dobrém stavu, stále ještě pracuje jako OSVČ. Z interních onemocnění hypertenze a hyperurikemie, v terapii Purinol 300mg a Perindopril 5mg. V 10/19 mu byl dg centrální plic...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.