Přechodná slepota po adjuvantní chemoterapii

26. 6. 2018 11:52

Pacientka VL, 51 let. V r. 2009 po levé horní lobektomii pro epidermoidní karcinom, st. IB, MiB1 20-30%, G3. Následně byly podány 3 cykly adjuvantní chemoterapie vinorelbin, cisplatina. V rámci posledního cyklu této CHT se objevila přechodná 24 hodin trvající slepota, se spontánní úpravou. Neurologické vyšetření, EEG i MR mozku bylo negativní. O amaurosis fugax se s ohledem na délku trvání epizody nejednalo (ischemická/psychogenní příčina?). V 08/2016 se objevila recidiva tumoru v levém plicním hilu, což bylo řešeno radikální radioterapií. Následně pacientka prodělala opakované kryoterapie při rozsáhlé obstrukci levého hlavního bronchu. Z rebiopsie koncem roku 2017 byla prokázána mutace ALK. Byla opakovaně žádána ZP o schválení indikace a úhrady krizotonibu, toto bylo opakovaně zamítnuto s tím, že máme podat primárně chemoterapii. Nadále jsme pokračovali pouze lokální endobronchiální léčbou, s nutností ošetření 1x měsíčně v CA. Podali byste s vědomím předchozí anamnézy chemoterapii? Nebo byste navrhli jiný postup?

Reakce: 3

Po platině vídáme často percepční poruchu sluchu, tato komplikace by byla výjimečná, ale souvislost s CHT (pravděpodobně jakoukoliv) je naopak dosti pravděpodobná. Měl bych tedy z této metody rozhodně obavu a maximálně bych tlačil na schválení 1. linie ALK cílené terapie, jak jste učinili.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 27. 6. 2018 10:21

Vzhledem k tomu, že ani opakovaná žádost na pojišťovnu neuspěla a lokální léčba nevede ke zvládnutí potíží, podala bych s vědomím všech rizik a s písemným souhlasem pacientky monochemoterapii. Po jejím selhání bude možné krizotinib indikovat do druhé linie.

Při zamítnutí souhlasu pojišťovny s cílenou léčbou v první linii bych také zvažovala podání chemoterapie - se změnou cytostatik oproti adjuvantní léčbě. Záleží také na intenzitě symptomů a rychlosti nynější progrese - pokud by nebylo riziko prodlení, je možné vyčkat na úhradu alektinibu, která by snad měla být v nejbližší době schválena.