Relaps po enzalutamidu

22. 12. 2015 13:40

pacient 86 let v dobrém psychickém stavu. PS1
Z anamnézy: běžné dětské nemoci, v dětství tbc, 1987 DM na PAD, 1997 hyperTK, ICHS s arytmií, 1997 bronchopneumonie, jinak interně vážněji nestonal, operace: 2005 RP, následně acth, úrazy: 2003 fr. Colessi l. sin
Léky prav: ANP, Zorem, Glucophage, Sortis
Alergie: nezjištěny
2005 RP (pT3b) s adjuvantní acth + 3 měsíčním cyklem bicalutamid 150, pak PSA pod 2.
2007 biochemický relaps (PSA 7 ug/l) s dobrou odpovědí vůči LHRH, nelze však režim IAS
2012 relaps onemocnění - kostní generalizace - 1 žebro, Th9 - rozšířeno na MAB, prakticky bez odpovědi
1/2013 DOC + P ... výrazná kožní reakce při prvním cyklu aplikace
2/2013 enzalutamid + LHRH analoga + denosumab (PSA do 3 ug/l)
11/2015 relaps onemocnění - podle CT lymfadenopatie v retripartoneu, vzestup PSA na 10 ug/l

další postup? Děkuji

Reakce: 4

Volil bych spíše vyčkávací postup, pokračoval jen denosumabu a při rychlejším vzestupu PSA provedl paliat.ozáření uzlin retroperitonea. Další systémové léčbě bych se spíše snažil vyhnout z hlediska jejího příspěvku ke zhoršení kvality života.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 25. 12. 2015 11:20

Pac. je letitý a t.č. - dle PS 1 - v dobrém celkovém stavu, s onemocněním žije již 10 let, pokud by pac. souhlasil, provedla bych paliativní RT na oblast postižených LU a pokračovala v X-gevě.

Vzhledem k věku maximálně konzervativně. Reakce po DOC jej vyřazuje z možností léčby. Radioterapie bude limitována předchozí léčbou a také rozsahem postižení v retroperitoneu. Tak asi jen pokračovat LHRH + denosumab a symptomatickou léčbu.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 26. 12. 2015 11:24

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Děkuji kolegiu

Tazatel byl s doporučeními spokojen