Typický bronchogenní karcinoid s generalizací

16. 12. 2020 18:56

Dobrý den, prosím o návrh paliativní léčby u 62-ti leté pacientky,téměř asymptomatické,PS:1, bez karcinoidového sy s náhodným
nálezem typického karcinoidu středního laloku pravé plíce s meta do levé plíce,mnohočetných meta jater a skeletu cT2N2M1
Hi biopsie z plic-typický karcinoid G1,Ki 67 5%,synaptophysin +CgA+,CD 56 difuzní mebránová pozitivita,chromogranin 2až3+.
biopsie z jater-dobře diferencovaný neuroendokrinní nádor charakteru typického karcinoidu, CD56 difuzní 3+,chromatogranin difuzní 2až3+,Synaptophysin 3+,Ki 67:4%
scinti SSR: nezobrazena ložiska patologicky vysoké exprese somatostatinových receptorů.Sledovaná tumorozní léze v pravé plíci akumuluje slabě, ostatní sledované léze bez akumulace.
CT břicha: mnohočetné meta jater, mnohočetný meta proces bederní páteře a kosti kyčelní
CT hrudníku: ve středním laloku levé plíce ložisko 22x42x24mm, další ložisko v S1/2 9x12 charakteru metastazy v mediastinu maligně zvětšené Lu,osteoplastické meta postižení skeletu Th páteře.
Vedl.dg Hypertenze,Obezita,Glaukom.
Děkuji za váš názor.

Reakce: 3

U nemocné bych volila chemoterapii ve složení etoposid, karboplatina, společně s BMA, denosumabem. Efekt léčby je vhodné sledovat kromě zobrazovacích metod také na vývoji onkomarkerů - chromogranin A a HIOK.

U nemocné bych volil jednak tp. kostních metastáz + v celkové léčbě dvě možnosti: chemotp. etoposid + cis/carboplatina NEBO tp. pomocí everolimu (za mne pozitivní zkušenost), ale tato léčba není hrazena pojišťovnou - nutné žádat na paragraf 16, kdy je otázka zda bude vyhověno v 1. linii léčby (u našeho nemocného šlo o poslední možnou léčebnou modalitu)

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
MUDr. Martin Svatoň, Ph.D. 17. 12. 2020 17:42

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Zahájena doporučená terapie CBDCA, Etoposid X-geva. Děkuji za konzultaci.

Tazatel byl s doporučeními spokojen