Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Systémová léčba recidivujícího karcinomu endometria a děložního hrdla – nové možnosti
Systémová léčba recidivujícího karcinomu endometria a děložního hrdla – nové možnosti
20. 6. 2023

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Karcinom děložního hrdla je onemocnění, které stále významně ohrožuje ženy v zemích s nízkými a středními příjmy, kde je častěji diagnostikován v pokročilých stadiích. Mezi takové země patří i Česká republika. Co považujeme za nový standard systémové léčby metastatického nebo recidivujícího karcinomu endometria? Přečtěte si v článku.

Červnové aktuality v onkologii
Červnové aktuality v onkologii
12. 6. 2023

Látka vyvinutá na brněnské Masarykově univerzitě k léčbě leukémie obdržela americký patent. Masarykův onkologický ústav vede v očích pacientů i zahraničních odborníků. Univerzita Pardubice představila koncept klinické studie diagnostiky rakoviny slinivky. Variantní histologie renálního karcinomu a jejich možná léčba ve skvělém přehledu. Čtěte červnové novinky. 

Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby
Karcinom prostaty: Nejnovější studie neukazuje žádnou změnu v 15leté úmrtnosti bez ohledu na strategii léčby
3. 6. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Již více než dvě desetiletí hodnotí studie Prostate Testing for Cancer and Treatment (ProtecT) účinnost současné léčby mužů s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty detekovaným prostatickým specifickým antigenem (PSA). Patnáctiletá následná analýza poskytuje důkaz vysokého procenta dlouhodobého přežití ve studované populaci s 97 % úmrtí specifických pro karcinom prostaty a 78 % úmrtí z jakékoli příčiny, bez ohledu na léčebnou skupinu. 

Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu
Souvislost mezi dobou trvání radioterapie a klinickými výsledky u pacientů s karcinomem jícnu
3. 6. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

U mnoha typů epiteliálních maligních novotvarů, které jsou léčeny definitivní radioterapií (RT), má její prodloužení a přerušení nepříznivý vliv na klinické výsledky.

Novinky v léčbě karcinomu ledvin
Novinky v léčbě karcinomu ledvin
18. 5. 2023

prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Článek se věnuje problematice aktuálních možností v léčbě renálního karcinomu (renal cell carcinoma, RCC).  Jaké prognostické systémy používáme pro klasifikaci nemocných a výběr léčby? Co víme o rozdílu v přežití bez progrese (PFS) a celkovém přežití (OS)? Jaká je doporučená léčba první linie u pacientů se světlobuněčným metastatickým renálním karcinomem? A jak je to s indikací imunoterapie u rizikových pacientů po nefrektomii k prevenci relapsu onemocnění? 

Přehled aktuálních doporučení a hlavních směrů v terapii chronické lymfocytární leukemie
Přehled aktuálních doporučení a hlavních směrů v terapii chronické lymfocytární leukemie
17. 5. 2023

MUDr. Martin Špaček, Ph.D. I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha

Léčba chronické lymfocytární leukemie (CLL) prochází dramatickým vývojem. Jaký je přehled aktuálních terapeutických doporučení a možností? Jaký efekt terapie nabízí akalabrutinib, ibrutinib, venetoklax, idelalisib a další inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy? Co přinesly kombinace cílených léků a jaké je další směřování terapie chronické lymfocytární leukemie. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Nejnovější případy

Recidiva karcinomu endometria Pole mutacia

21. 4. 2024 11:26

Dobrý deň, chcela by som s českými kolegami konzultovať prípad skorej recidivy endometrialneho adenokarcinomu..... 55 ročná pacientka s dg karcinom endometria, POLE mutacia, štádium IB. Vo februári 2023 radikalna hysterektomia s odobratim 17 sentinel...

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

CAR-T lymfocyty v terapii nehodgkinských lymfomů
CAR-T lymfocyty v terapii nehodgkinských lymfomů
15. 5. 2023

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D. | MUDr. Tereza Líkařová | prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Spektrum diagnóz, u nichž se moderní terapie pomocí CAR-T lymfocytů využívá, se rozšiřuje – schváleno je použití pro lymfom z plášťových buněk i pro folikulární lymfom. Které faktory ovlivňují efektivitu terapie CAR-T lymfocyty? Co víme o toxicitě? Jaké využití mají CAR-T lymfocyty v terapii agresivních B-nehodgkinských lymfomů, indolentních B-nehodgkinských lymfomů, folikulárního lymfomu, T-nehodgkinských lymfomů a dalších typů lymfomů?

Květnové aktuality v onkologii
Květnové aktuality v onkologii
14. 5. 2023

Evropská síť klinických studií založených na konceptu precizní medicíny. Kdo je součástí? Belzutifan plus cabozantinib pro pacienty s pokročilým světlobuněčným renálním karcinomem dříve léčeným imunoterapií? Jsou vícenásobné mRNA vakcíny příslibem pro léčbu rakoviny související s HPV? Dozvíte se v květnových novinkách.

Rezistence na inhibitory imunitního kontrolního bodu u pokročilého karcinomu plic
Rezistence na inhibitory imunitního kontrolního bodu u pokročilého karcinomu plic
2. 5. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Poslední desetiletí přineslo rozvoj imunoterapie checkpoint inhibitory (ICI) založený na porozumění funkce inhibičních molekul, které se podílejí na přerušení protinádorové imunitní odpovědi, jako jsou programmed cell‑death (PD‑1), programmed cell‑death ligand 1 (PD ‑L1) a cytotoxic T‑lymphocyte antigen 4 (CTLA4). Léčba checkpoint inhibitory přinesla významné zlepšení léčby pokročilých karcinomů plic a stala se standardní součástí léčebného algoritmu, ale má i svá úskalí – rezistenci, která se u pacientů vyskytuje velmi často.

Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?
Jaká je v EU predikce mortality na rakovinu pro rok 2023?
2. 5. 2023

Autor: MUDr. Vlasta Raušová

Údaje o mortalitě integrují dopady incidence, stadia v době diagnózy a léčbu. Proto jsou předpokládané odhady údajů o úmrtnosti na rakovinu užitečným nástrojem pro hodnocení kontroly onemocnění. V tomto článku je prezentována projektovaná mortalita na rakovinu v pěti nejlidnatějších zemích Evropské unie (EU-27), tj. Francii, Německu, Itálii, Polsku a Španělsku, spolu s Velkou Británií. Zvláštní pozornost je věnována karcinomu plic, s podrobnými analýzami četnosti výskytu v různých věkových skupinách.

Dubnové aktuality v onkologii
Dubnové aktuality v onkologii
20. 4. 2023

Odborníci na paliativní péči se sešli ve FNUSA. Mamografické čtení snímků pomocí umělé inteligence. Nadace The Kellner Family Foundation daruje půl miliardy na vybudování výzkumného onkologického centra v pražském Motole. Nový diagnostický nástroj pro diferenciaci dermatoskopických snímků rakoviny kůže. Tudy k dubnovým novinkám.

Standard a novinky v léčbě pokročilého a metastazujícího karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce
Standard a novinky v léčbě pokročilého a metastazujícího karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce
11. 4. 2023

Autor: Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

V posledních dvaceti letech dochází v západním světě k významným změnám v epidemiologii karcinomů jícnu a žaludku. Zatímco incidence karcinomů těla a výtokové části žaludku významně klesá, dochází k až epidemickému vzestupu incidence adenokarcinomů gastroezofageální junkce (GEJ), které se někdy evidují jako nádory jícnu a někdy jako nádory žaludku. V mnoha případech pokročilého onemocnění přesnou iniciální lokalizaci totiž nelze rozpoznat, i když v současnosti platná 8. verze TNM klasifikace toto přiřazení definuje. 

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.