Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Tým vědců odhalil zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie. Jejich objev by mohl vést k vývoji nového léčiva
Tým vědců odhalil zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie. Jejich objev by mohl vést k vývoji nového léčiva
13. 5. 2021

Výzkumný tým pod vedením doc. MUDr. Mgr. Marka Mráze, Ph.D., publikoval zásadní poznatek o biologii chronické lymfatické leukémie (CLL), která je nejčastější leukémií u dospělých. První autor studie, doktorand Mgr. Václav Šeda, při výzkumu objevil, jakým způsobem CLL buňky regulují svoji migraci v těle pacienta, a především jakým způsobem přežívají terapii léky ze skupiny tzv. BCR inhibitorů, což jsou v současnosti prakticky nejpoužívanější léčiva pro CLL a některé příbuzné choroby. Tisková zpráva ZDE.

Dieta může pomoci určit osud některých rakovinných buněk
Dieta může pomoci určit osud některých rakovinných buněk
13. 5. 2021

Aby buňka způsobila vznik nádoru, musejí být zapnuty geny podporující replikaci, zatímco geny podporující buněčnou smrt musejí být vypnuty. U některých genů pro rakovinu nebo onkogenů se zdá, že mají zabudovaný „mechanismus bezpečný proti selhání“, kterým podporují růst a smrt buněk různými molekulárními cestami. Přečtěte si více.

Kožní nežádoucí účinky po léčbě checkpoint inhibitory jsou častější u žen
Kožní nežádoucí účinky po léčbě checkpoint inhibitory jsou častější u žen
13. 5. 2021

Při hodnocení 235 pacientů v Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu v americkém státě Massachusetts měly ženy přibližně dvojnásobně vyšší riziko rozvoje dermatologických nežádoucích účinků po léčbě metastatického melanomu pomocí inhibitorů imunitního kontrolního bodu. Přečtěte si podrobnosti.

Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu
Pokroky v léčbě sarkomatoidního renálního karcinomu
4. 4. 2021

Sarkomatoidní dediferenciace renálního karcinomu se může vyskytnout u většiny histologických podtypů renálního karcinomu (RCC). Je spojena s velmi špatnou prognózou. Sarkomatoidní diferenciace se objevuje u cca 4 % všech RCC, ale je přítomna u až 20 % metastatických RCC. Jedná se často o relativně mladé pacienty ve věku méně než 60 let. Jaké jsou aktuální pokroky v léčbě?

Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?
Genetické testování u karcinomu prostaty: kdy a jak?
4. 4. 2021

Obecně je známo, že muži s karcinomem prostaty (PCA) s genetickými změnami jsou skupinou nemocných se špatnou prognózou z hlediska dlouhodobého přežití. Pro genetické testování byli doporučeni jedinci s metastatickým onemocněním nebo rodinnou anamnézou naznačující dědičný karcinom prostaty. Prioritní geny metastatického onemocnění zahrnovaly BRCA2, BRCA1 a geny pro opravu, jako je ATM. Celý článek je k dispozici ZDE.

Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa
Vakcinace proti COVID-19 z pohledu onkologa
4. 4. 2021

Podle provedených studií a průzkumů lze považovat za prokázané, že nejrizikovější skupinu onkologických nemocných z hlediska COVID-19 představují pacienti s hematologickými malignitami. Pacienti se solidními nádory mají vyšší riziko těžkého průběhu infekce do jednoho roku od diagnózy (lze u nich předpokládat negativní vliv probíhající onkologické léčby). Vyšší riziko fatálního průběhu COVID-19 mají také pacienti s progredujícím nádorem. Přečtěte si celý článek.

Nejnovější případy

Recidiva karcinomu endometria Pole mutacia

21. 4. 2024 11:26

Dobrý deň, chcela by som s českými kolegami konzultovať prípad skorej recidivy endometrialneho adenokarcinomu..... 55 ročná pacientka s dg karcinom endometria, POLE mutacia, štádium IB. Vo februári 2023 radikalna hysterektomia s odobratim 17 sentinel...

G1 smíšený ca mamae pT1bpN1(1/3) - adjuvantní CHT?

3. 4. 2024 13:07

Pacientka ročník 1970, postmenopauzální po operaci HYE a AX v r. 2023 pro myom nyní ca mamae l.sin pT1bpN1(1/3)G1, po parciálním výkonu 21.3.2024 dobře difer. smíšený karcinom prsní žlázy, karcinom NST a tubulární karcinom (65% tubulární) LVI 0,pn 0,...

Adenoca moč. měchýře u mladého pac. - nově generalizace

2. 4. 2024 11:36

Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat na doporučený další postup u pac. 35 let. (doporučené léčebné schema) Případ již jednou konzultován na zdejším serveru - 11/23 v té době zvažována indikace adjuvantní terapie. Nyní po cca 4. měsících došlo ke gen...

Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty
Jak provádět screening nosičů mutací BRCA na karcinom prostaty
4. 4. 2021

Mutace BRCA1 a BRCA2 patří k hlavním hereditárním příčinám nádorů v bílé populaci. Nosičství mutací BRCA2 a pravděpodobně i BRCA1 je spojeno s vyšším rizikem karcinomu prostaty. Kromě toho jsou zárodečné mutace BRCA1 a BRCA2 spojeny s onemocněním vyšší agresivity, což se projevuje nižším stupněm diferenciace (tedy vyšším Gleasonovým skóre) a vyšším stadiem v době diagnózy. Kromě toho jsou mutace BRCA1 a BRCA2 významně spojeny se zvýšeným rizikem recidivy, progrese do metastatického onemocnění a úmrtí na karcinom prostaty.

Autor: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Kardiovaskulární komorbidita a rizika léčby ARTA
Kardiovaskulární komorbidita a rizika léčby ARTA
8. 2. 2021

Je obecně známo, že pacienti s karcinomem prostaty často trpí kardiovaskulárními chorobami. Je to způsobeno jednak věkem, jednak některými společnými rizikovými faktory pro karcinom prostaty a nemoci srdce a cév, zejména obezitou. Navíc některé typy léčby používané u karcinomu prostaty výrazně zvyšují riziko kardiovaskulární morbidity a mortality. Jedná se zejména o androgenní deprivaci (ADT), ale rizikové jsou i léky ze skupiny ARTA (androgen-receptor targeted agents).

Přečtěte si článek, jehož autorem je doc. MUDr. Tomáš Büchler

Syndrom nádorového rozpadu
Syndrom nádorového rozpadu
22. 1. 2021

Syndrom nádorového rozpadu (tumor lysis syndrome, TLS) je urgentní onkologický stav, kdy v krátkém čase dochází k náhlému rozpadu velkého množství nádorových buněk a k uvolnění jejich obsahu do cirkulace. Koncentrace kyseliny močové, draslíku a fosforu rostou rychleji, než je ledviny dokáží odstranit. Přebytek fosforu může vyvázat vápník, což vede ke snížení hodnoty vápníku v krvi. Změny koncentrací kyseliny močové, draslíku, fosforu a vápníku v krvi mohou nepříznivě ovlivnit fungování řady klíčových orgánů, zejména ledvin, ale také srdce, mozku, svalů i gastrointestinálního traktu. Více se dozvíte v článku prof. MUDr. Petry Tesařové, CSc.

Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK
Precizní medicína a testování NTRK fúzí u maligních nádorů k cílené léčbě pacientů inhibitory TRK
13. 11. 2020

Po schválení larotrectinibu, selektivního inhibitoru tyrosinkinázového receptoru (TRK), americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMA) by se mělo testování genových fúzí stát rutinní součástí standardního diagnostického procesu. NTRK1–3 jsou geny kódující tyrosinkinázové receptory pro neurotrofiny TRKA, TRKB a TRKC. Genové fúze NTRK1–3 jsou onkogenními spouštěči mnoha různých typů nádorů u dospělých i v pediatrické populaci. U pacientů s maligními nádory, které charakterizuje fúze genů NTRK1–3, představuje inhibice TRK důležitý terapeutický cíl. Autorkou článku je prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň a Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň. Celé znění článku si přečtěte ZDE.

Doporučení psychologů pro veřejnost
Doporučení psychologů pro veřejnost
31. 3. 2020

Sice neexistuje žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či s virem samotným, zde však máte k dispozici stručný soubor doporučení, jež se nám všem, kteří jsme za současné situace ve stresu a pod tlakem, třeba budou hodit. Soubor doporučení připravili kliničtí psychologové a psychoterapeuti.

Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii
Doporučení psychologů pro lékaře a sestry v první linii
31. 3. 2020

Kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro Vás připravili stručný soubor doporučení, který Vám snad v tyto dny pomůže snáze zvládat extrémní nároky, které jsou na Vás kladeny. Děkujeme všem, kdo přímo nebo jinak pomáháte pacientům s COVID-19, a všem z Vás, kdo zabraňujete jeho šíření. 

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.