Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Aktivní onkologická léčba spojená se zvýšeným rizikem náhlé srdeční smrti. Více v článku ZDE

×

Mějte přehled o dění v onkologii

Pravidelná dávka novinek v podobě článků, reportáží i přednášek

» Z oboru

Z oboru pro lékaře

Vítejte v rubrice novinek

V této rubrice Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění ve světě onkologie. Těšit se můžete na videa, články či reportáže z odborných kongresů a mnoho dalšího.

Best of ASCO 2019 19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6
Best of ASCO 2019 19. – 20. 9. 2019, kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6
26. 3. 2019

Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP. Již 3. ročník odborné akce vycházející z novinek prezentovaných na nejdůležitějším onkologickém kongresu na světě - ASCO 2019. Akce je rozdělena podle jednotlivých indikací a největší část je věnována diskusi na téma aplikace novinek v naší lokální terapeutické praxi. Zapojení všech KOC do přednášek a workshopů.

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC
Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu – přednášky workshopu iPAAC
26. 3. 2019

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickým registrům, inovacím v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality.

Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací
Osimertinib v léčbě EGFR mutovaného plicního karcinomu s T790M rezistentní mutací
26. 2. 2019

Přečtěte si případ pacientky, které byl v jejích 85 letech v roce 2015 diagnostikován karcinom horního laloku levé plíce, stadia cT2 N2 M1b. Výsledky histologického vyšetření prokázaly adenokarcinom, ALK negativní, EGFR mutace, výsledek nediagnostický. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Jaký byl efekt léčby v jednotlivých liniích? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Efekt léčby karcinomu středního plicního laloku vpravo u 65leté pacientky
Efekt léčby karcinomu středního plicního laloku vpravo u 65leté pacientky
26. 2. 2019

Kazuistika popisuje léčbu 65leté pacientky, které byl diagnostikován karcinom plic v roce 2011. Podrobnější analýza prokázala EGFR mutaci s rezistencí T790M. Celkem byly indikovány 4 linie léčby. Ve 3. linii léčby byl indikován osimertinib. S jakým efektem? Autorkou kazuistiky je doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta
Masivně generalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny u 81letého pacienta
16. 2. 2019

Za vaši pozornost stojí případ pacienta po levostranné nefrektomii pro konvenční renální karcinom ledviny provedené v červnu 2001. Po 9 letech prokázalo cytologické vyšetření generalizaci onemocnění. Byly zjištěny metastáze do uzlin mediastina, hilů a intrapulmonálních uzlin. Jaká léčba byla u tohoto pacienta indikována a s jakým úspěchem? Přečtěte si doporučení v závěru kazuistiky. Autorem kazuistiky je prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA.

Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče
Léčba závislosti na tabáku jako standardní součást onkologické péče
29. 1. 2019

3. 12. 2018 – prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze;), MUDr. Alexandra Pánková (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), MUDr. Kamila Zvolská, Ph.D. (Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze), prof. MUDr. František Perlík, DrSc. (Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze).

Nejnovější případy

Ca prostaty s progresiou v ochorenia v skelete

17. 7. 2024 10:37

Vážení českí kolegovia, chcela by som sa s Vami poradiť. Jedná sa o 75 r. pacienta s Ca prostaty dg. 7/2009, adeno ca, grade2 GS 3+3 - manaž. urológom K nám odoslaný 8/2022 kde na zobraz. vyš. Ca prostaty T3bN0M1 ( extrareg. LU) ( MR vyš.) Dopln. PET...

raritní

High grade neuroendokrinným Ca prostaty vs. small cell type

12. 7. 2024 08:43

Dobrý deň, veľmi pekne by som Vás chcela požiadať o radu. Ďaľší postup? Možnosti ďaľšej liečby? TO : 72 ročný pacient s high grade neuroendokrinným Ca prostaty vs. small cell type - SCNEC Ki 67 do 80%, 18.5.2022 st.p extirpácii LU per LSK - paket LU...

Lokalizovaný karcinom prostaty s nejistým nálezem PET/MR v obl. LU pánve

8. 7. 2024 08:06

63letý pac. v dobrém PS, bez přidružených komorbidit, urologem sledován pro LUTS, Onkologická diagnóza: C61 ca prostaty TNM: T2cN0M0,Gl Sk6 Histologie: Závěr: A: Levý lalok prostaty s acinárním adenokarcinomem G1,Gleason skore III.+III.=VI. (6/2). B:...

Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky
Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence – záznam úvodní přednášky
29. 1. 2019

12. 12. 2018 PhDr. Ing. Martin Pospíchal (Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Zahajovací přednáška projektu #MysliProtiRakovině je úvodem do problematiky možností psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla dvakrát v Praze, v Liberci a v Brně. Nabízíme Vám záznam první pražské přednášky ze 4. září 2018.

XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
XLIII. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
29. 1. 2019

Akce je garantována Českou onkologickou společností. Brněnské onkologické dny jsou tradiční největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Pevně věříme, že oběma konferencím zachováte stejnou přízeň i v roce 2019.

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!
Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!
30. 11. 2018

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019. Elektronický dotazník najdete na níže uvedené adrese. Průzkum se uzavře 15. prosince 2018. Dotazník slouží k průzkumu v rámci přípravy vzdělávacího projektu.

Léčba adenokarcinomu TNM cT3 N1 M0 u 42letého pacienta
Léčba adenokarcinomu TNM cT3 N1 M0 u 42letého pacienta
15. 11. 2018

Příkladů z praxe není nikdy dost. Proto jsme připravili další edukační kazuistiku zaměřenou na léčbu adenokarcinomu u 42letého pacienta. Diagnóza byla stanovena v lednu roku 2010. Biopsie prostaty prokázala adenokarcinom Gleason score 3+4, TNM cT2–3 N1 M0. Byla podána kastrační terapie LHRH analogem. Poznejte terapeutické možnosti a vývoj onemocnění během sedmi let u tohoto pacienta.

Generalizovaný malobuněčný karcinom plic
Generalizovaný malobuněčný karcinom plic
11. 11. 2018

Vaší pozornosti by neměla ujít nová vzdělávací kazuistika 65leté pacientky – lékařky, které byl diagnostikován generalizovaný malobuněčný karcinom plic. Autorkou kazuistiky je prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Pacientka byla více než 2 roky léčena denosumabem, nejen bez známek SRE (skeletal-related event), ale dokonce s více než parciální remisí kostních metastáz. Setkali jste se v praxi s podobným případem? Váš názor nás zajímá.

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.