46letá pacientka s primárně metastatickým inv. duktálním ca mammae

13. 10. 2020 11:21
raritní

46letá pacientka s primárně metastatickým inv. duktálním ca mammae l. sin. T4 N2 M1 (hepar) z 10/2016
G3, ER 90%, PR 85%, Ki67 80%, HER 2 pozitivní 3+
St. p. 23 cyklech pertuzumab + trastuzumab + docetaxel 11/2018 – 3/2020 s dobrou tolerancí léčby a SD – stacionární rozsah exulcerovaného tumoru sin. mammy, axilárních LU i meta jater
Dle CT a MRI z 4/2020 PD – nově meta CNS – vícečetný meta proces mozku, 3 ložiska v levé hemisféře, rozsáhlé meta obou hemisfér mozečku, více vlevo
St. p. resekci meta mozečku sin. z 10.4.2020
St. p. paliativní RT s dávkou 10x3 Gy celokraniálně v 5/2020
St.p. 6 cyklech Kadcyly, t.č. PD – nově progredují meta v CNS, neurologická symptomatologie jen mírná
RA: negativní
OA: nikdy se s ničím neléčila
FA: trvale léky neužívá
PS 1
Laboratorně v normě.

Jakou další terapii byste doporučili?

Reakce: 3

Pokud nejde již pacientce nabídnout lokální léčbu ( RT..) na oblast mozku, změnila bych léčbu na Lapatinibin + Capecitabine. Obě látky pronikají i do CNS a můžou být efektivní i po předchozí léčbě u pacientky.

Souhlasím s paní primářkou, není zmíněno o kolik meta se nově v CNS jedná a jak jsou meta velké, pokud nelze cíleně doplnit radioterapií (ale snad by to jít mohlo) , tak ze systémové léčby Lapatinib + Kapecitabin.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velmi děkuji za doporučení dalšího postupu.

Tazatel byl s doporučeními spokojen