Co zaznělo na KNOU? Podívejte se na shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího. Tady jsou komentáře účastníků.

×

Přehled případů, na které se ptali Vaši kolegové lékaři

» Onkolog » Karcinom prsu » 49 letá pacientka s duplicitní hematolog. malignitou a pokračující terapií Imatinibem

49 letá pacientka s duplicitní hematolog. malignitou a pokračující terapií Imatinibem

3. 4. 2022
raritní
pac. r 1973 Onkologická diagnóza: C50,9 Ca mammae dx, stp.mastectomii,sampling dolní etáže axilly TNM: pT1c/m/pN2aMX/doplnujeme/,Pn1 Histologie: 17,1,2022 Biopsie pravý prs dva vzorky délky 7 a 10 mm. V punkční biopsii z patologického ložiska v pravém prsu je infiltrace invazivním karcinomem grade 2, podle Nottinghamské klasifikace skóre 6, duktální podtyp.Nekróza nepřítomna.Lymfangioinvaze přítomna. IHC-ER 100% ,PR100,%,MIB1 indexem 30%.,Exprese E-cadherinu je pozitivní.HER2nuesk 2+ Genetické vyšetření č.810/2022 -NEPROKAZUJEME amplifikaci genu HER-2/neu, vzorek NESPLŇUJE kritéria HER2 pozitivity. 24,1,2022Punkční biopsie z pravého - prsu v odběrovce nalezeny tři vzorky délky 6 až 7 mm plus jeden nepatrný vzorek do 1 mm. (Nesouhlasí počet vzorků v nádobce tři versus čtyři vzorky, při příjmu materiálu pořízena fotodokumentace). Mikroskopicky zhmožděný atopografický vzorek kde jsou disperzně přítomny drobné struktury grade 2 intraduktálního in situ karcinomu/DCIS (dle Van Nuyské klasifikace), fokálně suspektní/sporná invaze; při pokusu o její bližší verifikaci se však tyto partie již kompletně vykrájely.K definitivnímu určení biologické dignity léze nutná rebiopsie. D05.1, M-8500/2 IHC:ER,PR - 100% ,MIB1 index - do 30,E-cadherin - pozitivní.HER2/neu overexprese - skóre 2. Cytokeratin 14, p63 - v odpovídající distribuci. definit. hist.z mastectomie ložisko A- struk. invazivního duktálního ca/invazivní ca prsu nespecif. typu,G2,nottingham sk.7 V materialu bez zastizení angiolymfaticke ci perineuralni propagace nadorovych st Nádorové struktury nedosahují do žádného z resekčnich okrajů. Soucasti loziska tez struktury duktalniho carcinoma in situ (DCIS), solidni typ, HG s komedonekrozami IHC:ER - 100% ,PR - 25% .E-cadherin - reaguje difuzne na membrane nádorovych bunek. MIB1 je nízká, MIB1 indexem 25% Lozisko B: Histologicky zachyceny struktury invazivního duktálního karcinomu prsu (dle WHO nespecifického typu (invasive carcinoma of non special type) dle WHO 2012, grade V materialu se zastizenou perineuralni propagaci nadorovych struktur, bez jednoznacné angioinvaze Nádorové struktury nedosahují do zádného z resekčnich okraju.Kozni kryt bezprostredne nad tumorem - mikroskopicky bez znamek intrepitelialniho šíření, IHC-ER - 70% . PR 40% MIB1 10% Bradavka - histologicky bez nádorové infiltrace. 2. z pravé axily, material rozmer 8x7x3 cm. Na rezu zastizeno rozměru od 2,5 do 22 mm. Uzliny zpracovany v celem rozsahu. Histologicky nalez: Mikroskopicky lymfatické uzliny (4/10 LU) postiženy metastázou výše popsaného invazivniho duktálního ca,max.rozměr metastatickych ložisek od 2,5 do 10 mm. Fokálně se známkami extranodalni extenze Záver: Invazivni karcinom prsu NST, grade 2, multicentricky. 26,2,2022 Imunohistochemické vyšetření HER2neu je negativní - nádor má skóre 0. Výsledek nebude dále doplněn vyšetřením amplifikace genu HER2/neu metodou FISH. Dosavadní léčba: 10,2,2022 ,mastectomie vpravo,sampling dolní etáže axilly vpravo-chir,.FN Plzen- komplikované hojení, stále ještě rána nezhojena pro superinfekci v ráně Provedená zobrazovací a klinická vyšetření: RTG předop.neg UZ břicha -negativní scitniskeletu obj. TM neg. Vedl. dg. CML Ph+ potvrzena2/2006,po cytoredukci hydroxyureou zahájeno podávání Imatinibu od 5/2006,1/2009 obraz CCgR/ kompletní cytog. remise a velké mol.odpovědi na léčbu.5/20221 po ztrátě MMR 2/2018 a následném zlepšení compliance opět dosaženo MMR,v terapii Imanitib 400mg denně pokračováno Po konzultaci s UHKT podání chemoterapie pac. je možné s nutností pravidelných kontrol v krevním obraze s předpokládaným poklesem po chemoterapii a nejspíše nutností redukovat dávky chemoterapie. další vedl. dg.DM na PAD,alergické asthma bronchiale,v péči psychatrie, HT GA:menopauza cca 1 rok, menstruace od 12 let,deti nemá, prodělala I cyklus stimul.terapii za účelem odběru vajíček a jejich kryokonzervace,další při komplikacich neabsovovala Prosím o názor kolegia jaký postup v protinádorové terapii u pac. zvolit, na naší amb. se dostavila po cca více jak 6 týdenní prodlevou po operaci pro hojení per secundam, rána stále nedohojena, t.č bez zn. superinfektu. Dle UHKT dop. nadále pokračování terapie Imatinibem,ev. podání adjuvantní chemoterapie s předpokládáným poklesem v KO, nutné přepokládat ev. redukci dávek, předběžně i telefonicky konzultováno podání růst.faktorů ,které by byly ev. indikovány po konzultaci aktuálních hodnot v KO s UHKT . Děkuji
Sdílet

Reakce: 2

U nemocné bych hormonálním profilem ověřila její pomenopauzalitu. Zahájila léčbu inhbitorem aromatázy (v případě premenopauzálních hodnot přidala LH-RH) , požádala pojišťovnu o adjuvantní abemaciklib ( pacientka měla 4 pozitivní uzliny) a indikovala pacientku k radioterapii.

Jedná se o mladou pacientku s multicentrickým karcinomem prsu, který je hetergenní ( agresivnější sožka G2 s vyšší proliferací - MIBi 25%, 4 uzliny pozitivní). Pokud je pravděpodobnost delší remise ( 5 let a více) duplicitiní malignity CML , tak bych pacientku léčila standardně, tedy adjuvantní chemoterapií ( minimálně 4x AC event. i paclitaxel weekly dle tolerance) a adjuvantní hormonální léčbu-v případě, že bude pacientka premenopauzální i po skončení adjuvantní CHT- tak kombinaci LHRH analog ( event kastrace chirurgická) + inhibitor aromatázy na 5 let, následně prdloužená adjuvance TX celkem na 10 let. Indikovaná je i adjuvantní léčba kyselinou zoledronovou.

Další případy

raritní

Opakovaná konzultácia - pacientka po kompletnej regresia mts TNBC

19. 6. 2022 16:13

Opakovaná konzultace už dotazované pacientky - 01/2021 jsem konzultovala prípad: Prosím o názor na pokračovanie menežmentu 48 ročnej pacientky s triplex malignitou u geneticky pozit BRCA 1 mutácie Pac. s Ca mammae l.dx pT2N0snM0 triple negat, BRCA1 p...

raritní

Triple neg. ca, pT1c,inv. LG adenoskvamózní karcinom s desmoplastickým stromatem a převažně skvamozní komponentou, nízké Ki67- adj. CHT?

7. 6. 2022 10:20

Pac. 57 let, t.č. vyšetřována ve VFN neurolog. klinice pro funkční poruchu hybnosti / více zatím nespecifikováno, v terapii antiparkinsonikum, chůze o 2FH, narůstající pohyb. potíže od 2018, dle neurologa je stav potenciálně reverzibilní /, pro hmatn...

Manažment HR+/HER2 + ca prsníka v adjuvancii

7. 6. 2022 07:32

Pozdravujem, prosím o konzultáciu pri manažmente karcinómu prsníka - ide o t.č.. 62 ročnú pacientku, postmenopauzálnu, liečenú na hypotyreózu v substitučnej liečbe L-thyroxinom, obezitou, RA: súrodenci zdraví, otec zomrel ako 86 ročný na onkoochoreni...

Přihlaste se k odběru newsletteru. Na nově publikované případy Vás rádi upozorníme.
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z MujPacient.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.