Adenokarcinom prostaty s metastázami do skeletu u 74letého pacienta

1. 2. 2019 06:34

Dnešní kazuistika se týká 74letého pacienta s diagnózou C61: Adenokarcinom prostaty min. cT3 cNx M1b, GS 7 (3+4), mnohočetné metastatické postižení skeletu PSA 927. Totální androgenní blokáda (LHRH analoga Diphereline + bicalutamid) + XGeva od 8/2016 do 10/2018. Biochemická progrese karcinomu prostaty (PSA 57,22…84,74), testosteron v kastračních hladinách (0,5…0,8).
Ostatní diagnózy: Akutní renální selhání - subvezikální blokáda při v.s. tumorózním postižení prostaty, reparace ledvinných funkcí při zajištění derivace moči perm. močovým katétrem. Arteriální hypertenze – dekapitace. Hypercholesterolémie, v.s. porucha glukózové tolerance.
Nynější onemocnění a jeho dosavadní léčba (včetně zhodnocení její účinnosti a popisu příp. komplikací): Selhání paliativní HT.
Zhodnocení celkového zdravotního stavu (včetně vážnějších komorbidit a jejich současné léčby): WHO 0.
Aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření:
PET/MR s apl. 18F-fluorocholinu (FCH), 18. 11. 2018 08:01
Nález – prostata:
V levé polovině prostaty je patrné ložisko perzistující viabilní nádorové tkáně velikosti 3×2×1,5 cm s prorůstáním do nervově-cévního svazku a semenného váčku, akumulace FCH dosahuje SUVmax 9,44. Zaveden balonkový katétr, hypertrofie stěny m. měchýře. Mnohočetné postižení skeletu – femur vpravo, obě poloviny pánve, v páteři vícečetně včetně C1, v lopatkách, humerech, klíčních kostech. Mnohočetné metastázy v uzlinách mediastina a v plicních hilech do velikosti 15 mm, 5,5. Plicní metastáza velikosti 10 mm v S1/2 vlevo.
V retroperitoneu, v pánvi a tříslech bez zvětšených nebo FCH akumulujících uzlin. Játra normální velikosti, bez ložisek. Žlučník a žlučové cesty norm. Slezina není zvětšená, je homogenní, bez ložisek. Pankreas normální velikosti bez ložiskových změn. Nadledviny nezvětšeny. Ledviny bez solidních ložiskových změn, cysty bilat., vlevo septovaná vel. 3 cm v horním pólu. Dutý systém je štíhlý.
Závěr: Metabolicky vysoce aktivní karcinom prostaty se známkami šíření mimo prostatu a vícečetná, FCH akumulující diseminace nádorového onemocnění mnohočetně do uzlin skeletu a solit. metastáza i v levé plíci.
Zdůvodnění zahájení léčby: Prodloužení OS a PFS.

Jakou léčbu byste doporučili?

Reakce: 2

Senior v dobrém biologickém stavu s mnohočetným mtx postižením. Nejspíše již primárně byl vhodný na chemohormonoterapii. Nyní po selhání MAB (maximální androgenní blokády) považuji pro rozsah a lokalizaci mtx postižení za vhodnou chemoterapii DOC + P a pokračování prevence kostního postižení (Xgeva). Podání ARTA bych považovala za méně vhodné.

MUDr. Michaela Matoušková
MUDr. Michaela Matoušková 11. 2. 2019 00:00

Souhlasím s navrženým postupem, pac. má mnohočetné metastázy včetně viscerálních, indikovala bych t.č. CHT + Xgevu.